SAFE เปิดบ้านต้อนรับ “บล.พาย”-นักลงทุน เยี่ยมชมคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก

SAFE เปิดบ้านต้อนรับ “บล.พาย”-นักลงทุน เยี่ยมชมคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก

นพ.วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ (ที่ จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณชนิดา พัธโนทัย (ที่ จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SAFE) ถ่ายภาพร่วมกันเนื่องในโอกาสที่ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และกลุ่มนักลงทุน เข้ารับฟังการนำเสนอข้อมูลแผนธุรกิจ แนวโน้มโอกาสเติบโตของบริษัทฯ ที่มีศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านฐานทุน บุคลากรทางการแพทย์ ความรู้ความเชี่ยวชาญ พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้ก้าวขึ้นสู่ผู้นำด้านรักษาผู้มีบุตรยาก ด้านวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อน และเวลเนสในภูมิภาคเอเชีย พร้อมเข้าเยี่ยมชมคลินิกการแพทย์เฉพาะทางเพื่อการมีบุตร สาขาอัมรินทร์ พลาซ่า งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ SAFE Fertility Group เมื่อเร็วๆ นี้