กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิก ร่วมสมทบทุนเพื่อการกุศลให้มูลนิธิโรงพยาบาล ภูมิพล อดุลยเดช

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิก ร่วมสมทบทุนเพื่อการกุศลให้มูลนิธิโรงพยาบาล ภูมิพล อดุลยเดช

นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี  จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนบริษัทจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (MIF) บริจาคเงินส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการเพื่อการกุศลและสาธารณะประโยชน์ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พลอากาศตรีนภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้รับมอบ