มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

กรุงเทพฯประเทศไทย – วันที่ 23 มกราคม 2567 – นางสุพร วัธนเวคิน (ซ้าย)ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน จำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม (ขวา) ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นผู้รับมอบ  มูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงความพร้อมของสถานพยาบาลเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการด้านสาธารณะสุข จึงให้การสนับสนุนเพื่อการจัดตั้งสถานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับผู้ป่วย และเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุมและครบวงจร สอดคล้องกับปณิธานของมูลนิธิฯ ด้านการสร้างหลักประกันสุขภาวะที่ดี และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ทุกคนและทุกช่วงวัยในสังคมอย่างเท่าเทียม