NAT ควง APM FSS โรดโชว์จังหวัดที่ 9 ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.สงขลา

NAT ควง APM FSS โรดโชว์จังหวัดที่ 9 ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.สงขลา

นายสหทัศน์ ตรีเมธสุนทร (ที่ จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ นางสาวสุวาณี เจนจิตขจร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NAT พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ขวาสุด) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายภควัฒน์ ตุลยนิติกุล (ที่ จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) (FSS) ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO และ ศักยภาพการเติบโต แก่นักลงทุน จ.สงขลา โดยมีนักลงทุนให้ การตอบรับเป็นอย่างดี ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้