TQR ตั้งเป้าปี 67 รายได้โต 10% ออลไทม์ไฮ เน้นประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ “EV-Cyber-ESG” เดินหน้าทำ M&A สร้าง New S-Curve

TQR ตั้งเป้าปี 67 รายได้โต 10% ออลไทม์ไฮ เน้นประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ “EV-Cyber-ESG" เดินหน้าทำ M&A สร้าง New S-Curve

บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) กางแผนธุรกิจปี 67 เน้นธุรกิจประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ ทั้ง ประกันรถยนต์ EV-ประกันภัยไซเบอร์-ประกันด้าน ESG ฟากบิ๊กบอส “ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์” เดินหน้าพัฒนาประกันภัยต่อ Alternative กับ TQM ALPHA มองโอกาสประกันภัยใน Digital Asset เพิ่ม ตั้งเป้ารายได้เติบโต 10% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ พร้อมเดินหน้าทำ M&A สร้าง New S-Curve

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) แบบครบวงจร เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจปี 2567 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ ร่วมกับ บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM) พร้อมมองหาโอกาสการเข้าลงทุน (M&A) ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก เพื่อสร้าง New S-Curve เพิ่มโอกาสการเติบโตในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ในปีนี้เติบโตที่ระดับ 10% จากปีก่อน จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ Alternative อาทิ ประกันรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เนื่องจากตลาดรถยนต์ EV ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง, ประกันภัยไซเบอร์ จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงปัญหาการโจมตีทางไซเบอร์สำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน, การประกันที่เกี่ยวข้องกับ Environmental, Social and Governance : ESG รวมถึง คาร์บอนเครดิต และประกันทางด้านอุบัติเหตุ (PA)  ที่ปัจจุบันผู้บริโภคจะให้ความสำคัญกับประกันภัยสุขภาพมากขึ้น จากค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (Medical Inflation) ขณะที่ ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) ยังคงดำเนินธุรกิจได้ตามแผน

“ในปีนี้ ประกันรถยนต์ EV ยังมีการเติบโตที่ดี จากตัวเลขยอดจองรถยนต์ในงาน  Motor Expo 2023 กว่า 53,000 คัน ซึ่งเป็นรถยนต์ EV 38.4% สะท้อนถึงกระแสความต้องการใช้รถยนต์ EV ที่เพิ่มมากขึ้น”

นอกจากนี้ ประกันภัยที่เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ, การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร, การประกันภัยด้านความรับผิดตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ จากเทรนด์ความต้องการประกันภัยรูปแบบใหม่ๆ เหล่านี้ จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้ผลงานของ TQR เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) กล่าวว่า การเข้าร่วมทุนกับ บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด โดย TQR ถือหุ้นในสัดส่วน 30% ช่วยเสริมธุรกิจในด้านประกันภัยต่อด้าน Cyber Security สามารถตอบโจทย์ลูกค้าด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างครบวงจร และมีความสำคัญต่อทุกกลุ่มธุรกิจมากขึ้น และยังสามารถขยายไปในประกันภัยด้าน Digital Asset ซึ่งเป็นเทรนด์ในอนาคตอีกด้วย และหากดำเนินธุรกิจได้ตามแผน คาดว่า จะช่วยผลักดันให้รายได้ในส่วนของธุรกิจประกันภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้นประมาณ 20%

สำหรับธุรกิจให้บริการ (Service) ของ บริษัท อาร์สแควร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแล้วจำนวน 3 ราย และขณะนี้ อยู่ระหว่างเตรียมเซ็นสัญญาเพื่อให้บริการกับลูกค้ารายใหม่เพิ่ม 1 ราย พร้อมทั้ง อยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มเติมอีกหลายราย

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสการลงทุนเพิ่ม ในรูปแบบ M&A กับบริษัทที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยมีผลงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ TQR