“TGE เฮ เซ็น PPA กับ กฟภ.ลุยสร้างดรงไฟฟ้าขยะชุมชน จ.ชัยนาท กำลังการผลิตติดตั้ง 8 MW คาดรับรุ้รายได้ต้นปี 69 หนุนผลงานโตก้าวกระโดด”

"TGE เฮ เซ็น PPA กับ กฟภ.ลุยสร้างดรงไฟฟ้าขยะชุมชน จ.ชัยนาท กำลังการผลิตติดตั้ง 8 MW คาดรับรุ้รายได้ต้นปี 69 หนุนผลงานโตก้าวกระโดด"

TGE เฮ! บริษัทลูก ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน (ชัยนาท) เซ็นสัญญา PPA กับ กฟภ.  โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท กำลังการผลิตติดตั้ง 8MW คาดแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ต้นปี 2569 หนุนผลงานเติบโตก้าวกระโดด ด้านซีอีโอ “พงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล” ประกาศเดินหน้าลุยธุรกิจพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าภายในปี 2570 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 100MW พร้อมก้าวสู่ผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าชีวมวลและขยะชุมชนของไทย

นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGE ผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน (ชัยนาท) จำกัด หรือ TES CNT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา มีปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา จำนวน 6 เมกะวัตต์

โดยนับจากนี้ TES CNT จะเร่งดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชน กำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. จำนวน 6 เมกะวัตต์ ซึ่งจะใช้งบลงทุนประมาณ 1,400 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและสร้างรายได้ให้กับบริษัทในต้นปี 2569 ซึ่งจะสนับสนุนให้ผลประกอบการโดยรวมของ TGE เติบโตแบบก้าวกระโดด

“เราได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และได้ลงนามในสัญญาให้สิทธิเอกชนดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนของเทศบาลตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันเรามีความพร้อมเต็มที่ และคาดว่าโรงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จและจำหน่ายไฟฟ้าได้ต้นปี 2569” นายพงศ์นรินทร์ กล่าว

โดยปัจจุบัน TGE ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลจาก อปท. จำนวน 5 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 39.9 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าขยะชุมชนในพื้นที่ จังหวัดชัยนาท, จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดชุมพร, จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการทำสัญญารับจ้างกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนกับ อปท. ซึ่งจะสามารถลดปัญหาปริมาณขยะชุมชนสะสม อีกทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบ สำหรับโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน ถือเป็นอีกหนึ่งพลังงานสะอาดที่สามารถลดการเผาไหม้เชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน พร้อมมุ่งสู่ธุรกิจพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด ESG สู่องค์กรที่ยั่งยืนต่อไป