“สุธิดา มงคลสุธี” CEO ซินเน็คฯ คว้ารางวัล “บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น” พร้อมเปิดกลยุทธ์การบริหารกับความแตกต่าง ในงานสัมมนา TOP PETRA TALK 2024

“สุธิดา มงคลสุธี” CEO ซินเน็คฯ คว้ารางวัล “บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น” พร้อมเปิดกลยุทธ์การบริหารกับความแตกต่าง ในงานสัมมนา TOP PETRA TALK 2024

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี(ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX ดิสทริบิวเตอร์ผู้นำด้านไอทีอีโคซิสเต็ม ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณเป็น “บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น” ประจำปี 2566 จากสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในประเภท ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หรือองค์กรมหาชน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง(ซ้าย) อดีตคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัล และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ บมจ.ซินเน็ค(ประเทศไทย) ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนการเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญ บริหารงานทั้งด้านกลยุทธ์และการเงิน ที่นำพาองค์กรเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งเป็นบริษัทนำเข้าไอทีชั้นนำของประเทศภายใต้การรับประกันของสัญลักษณ์ “Trusted by Synnex”

พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้ร่วมเป็นวิทยากรเปิดมุมมองการทำงานในฐานะศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ในงานสัมมนา TOP PETRA TALK 2024 สุดยอดการเสวนาจากสุดยอดบัญชีจุฬาฯ ในหัวข้อ Bridging Gaps : Bringing Growth จัดการความแตกต่างให้เติบโต พร้อมชูค่านิยมขององค์กรกับคำว่า Trusted ที่ทุกคนจะต้องมีเป้าหมายที่ตรงกัน ไว้ใจและจับมือกันเดินหน้า โดยเสริมความเท่าเทียมทั้งด้านอายุ ความสามารถ เพื่อผลักดันองค์กรให้เติบโต ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน ณ CBS Lounge อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆนี้