ธนพิริยะ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงราย ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า

ธนพิริยะ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงราย ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า

นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ และ เภสัชกรหญิงอมร พุฒิพิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดเชียงราย เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการการจัดการ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการเข้าศึกษาดูงาน และฟังบรรยายการบริหารงานคลังสินค้า ระบบขนส่ง และการกระจายสินค้าในธุรกิจค้าปลีก สะท้อนการเป็นคลังสินค้าต้นแบบที่มีระบบการบริหารจัดการงานอย่างเป็นมาตรฐานสากล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน และเข้าใจการปฏิบัติงานจริง เสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นองค์ความรู้ที่นักศึกษาจะนำกลับไปใช้ประกอบการเรียน และการทำงานได้ในอนาคต พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ณ คลังสินค้าธนพิริยะ จ.เชียงราย เมื่อเร็วๆนี้