“เบตเตอร์ กรุ๊ป” ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางเดื่อ ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ โครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” กระตุ้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

“เบตเตอร์ กรุ๊ป” ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางเดื่อ ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ โครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” กระตุ้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

คุณพรเพ็ญ เผ่ารัชตพิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เบตเตอร์ กรุ๊ป โดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และพลตรีสมพงษ์ ธรรมสุธีร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเดื่อ ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือในโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” เพื่อเก็บรวบรวมวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ขยะกำพร้า) ที่ไม่เป็นขยะอันตราย เพื่อนำไปแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน โดยมี ปลัดเทศบาลตำบลบางเดื่อ พร้อมด้วยประชาชนตำบลบางเดื่อ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบางเดื่อ จังหวัดปทุมธานี

สำหรับการลงนามความร่วมมือใน โครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” ได้มีข้อตกลงร่วมกันที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีเจตนารมณ์เดียวกัน ในการมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยคัดแยกขยะกำพร้า เช่น เศษผ้า พลาสสติก โฟม ไม้ ยาง หนัง กระดาษ รวมถึงวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมนำไปสร้างประโยชน์ใหม่ กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณในความกรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02 012 7888 ต่อ 341