TM รุกกิจกรรมเพื่อสังคมบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา

TM รุกกิจกรรมเพื่อสังคมบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM โดยดร.สุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ตัวแทนร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการมอบเงินจำนวน 50,000 บาทให้กับ โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก ซอยลาดพร้าว 96 กรุงเทพฯ สำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนาเยาวชนต่อไป ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  

บริษัท พีอาร์บูม จำกัด  คุณนงนุช (เอ)  โทร. 061-471-1313