โฮมโปร-ผู้นำเรื่องบ้าน ประกาศยุทธศาสตร์ 5 ปี สู่ธุรกิจแสนล้าน ครั้งแรก! กับ “First Closed Loop Circular Appliances” ปั้นธุรกิจเติบโตสมดุลอย่างยั่งยืน

โฮมโปร-ผู้นำเรื่องบ้าน ประกาศยุทธศาสตร์ 5 ปี สู่ธุรกิจแสนล้าน ครั้งแรก! กับ "First Closed Loop Circular Appliances” ปั้นธุรกิจเติบโตสมดุลอย่างยั่งยืน

นายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร พร้อมคณะผู้บริหารโฮมโปร แถลงข่าวประกาศทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ขยายธุรกิจสู่แสนล้าน ขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจด้วแผน Sustainability เติบโตสมดุลอย่างยั่งยืน ภายในงาน  HOMEPRO  NEXT CHAPTER ก้าวไปสู่ความสำเร็จ ตอกย้ำเบอร์หนึ่งผู้นำธุรกิจด้าน Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด MAKE EVERY CHANGE A BETTER LIFE” เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกความเปลี่ยนแปลงของช่วงชีวิต พร้อมเปิดตัวครั้งแรก! “First Closed Loop Circular Appliances” ภายใต้การดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนครบวงจร เพื่อเป้าหมายธุรกิจเติบโตสมดุลอย่างยั่งยืน โดยมี นายวทัญญู วิสุทธิโกศล, นายชัยยุทธ กรัณยโสภณ, นางสาวเสาวณีย์ สิราริยกุล, นายนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ,นายรักพงศ์ อรุณวัฒนา และ นางสาวสมใจ มธุรพร ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆนี้