ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมความยั่งยืนด้านการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมความยั่งยืนด้านการเงิน

ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูลในงานแถลงข่าวเปิดตัวระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ครบวงจรระบบใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล MUCE หรือ Mahidol University Continuing Education โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (CISCO) ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเพิ่มช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุน SET e-Learning 49 หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน และการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านการเงิน พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นทักษะสําคัญช่วยให้ก้าวทันยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้สนใจเรียนรู้ได้ที่ MUCE https://muce.mahidol.ac.th