กิจการร่วมค้าในกลุ่ม PRIME ชนะการยื่นข้อเสนอ Solar บนหลังคาที่จอดรถ ม.วลัยลักษณ์

กิจการร่วมค้าในกลุ่ม PRIME ชนะการยื่นข้อเสนอ Solar บนหลังคาที่จอดรถ ม.วลัยลักษณ์

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กิจการร่วมค้า บริษัท กิจการร่วมค้าไพร์ม ไพบูลย์ 1 จำกัด ชนะข้อเสนอบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาที่จอดรถ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเสนอรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยทุกประการ

นายธราธร อานทิพย์สุวรรณ  หัวหน้าทีมพัฒนาธุรกิจและบริหารการลงทุนในประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ทางกิจการร่วมค้าไพร์มเสนอ ร้อยละส่วนลดค่าไฟฟ้า 38.50  เทียบค่าไฟฟ้าฐานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากค่าเฉลี่ยปีฐาน ในปีที่ 1-20


(ENG)

A joint venture in the PRIME group has won the proposal for rooftop solar power system installation in the Walailak University car park

Mr. Somprasong Panjalak, Chairman and Chief Executive Officer (CEO) of Prime Road Power Public Company Limited is pleased to announce that Prime Paiboon 1 Joint Venture Company Limited has won the proposal for rooftop solar power system installation in the Walailak University car park as part of its Fiscal year 2024 initiatives in Walailak University. The details are presented in accordance with the university's requirements in all respects.

Mr. Taratorn Arntipsuwan, Business Development and Investment in Thailand Team leader added that Prime Paiboon 1 Joint Venture Company Limited offers an Electricity discount of 38.50% compared to the base electricity tariff of the Provincial Electricity Authority from the base year average in years 1 - 20.