UMI มอบกระเบื้องในโครงการ “ดูราเกรสเราช่วยกัน” เพื่อปรับปรุงพื้นที่ ให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดสระบุรี

UMI มอบกระเบื้องในโครงการ “ดูราเกรสเราช่วยกัน” เพื่อปรับปรุงพื้นที่ ให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดสระบุรี

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ดูราเกรสและเซอเกรส เดินหน้าสานต่อโครงการ “ดูราเกรสเราช่วยกัน” โดยมี นายณัฐชนน สันติสุทธิ์ ตัวแทนของโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลหนองไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นผู้รับมอบกระเบื้องเพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารเอนกประสงค์ ให้มีความสะอาดเหมาะสม มีความสวยงาม และแข็งแรงปลอดภัย

โครงการ “ดูราเกรสเราช่วยกัน” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสเข้าสู่ปีที่ 50 ของบริษัทฯ โดยการมอบกระเบื้องให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขาดแคลนเพื่อนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไป

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) โดยยึดมั่นในปรัชญาว่า “สังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง คือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง” ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเจริญอย่างยั่งยืนในทุกภูมิภาคและทุกชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินงาน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน