“KH Academy จับมือ 5 บล. ชั้นนำเมืองไทย เปิดหลักสูตร “Prep for Investment Analyst”

"KH Academy จับมือ 5 บล. ชั้นนำเมืองไทย เปิดหลักสูตร “Prep for Investment Analyst”

KH Academy ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เข้าอบรบหลักสูตรการเรียนรู้ Prep for Investment Analyst เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฟากผู้ก่อตั้ง “บูรพา สงวนวงศ์” มั่นใจผู้เข้าอบรบได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ชื่อดังอย่างแน่นอน พร้อมนำไปต่อยอด และประยุกต์กับการประกอบวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ในอนาคต

นายบูรพา สงวนวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการ บริษัท บีดับบลิว วิสดอม จำกัด ผู้จัดตั้งศูนย์การเรียน KH Academy เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมกับองค์กรเอกชนผู้ริเริ่มในการร่วมสนับสนุน ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด(มหาชน) ดำเนินการจัดตั้ง KH Academy พร้อมเปิดหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรในวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน

โดย KH Academy ได้เปิดโครงการ KH Preps ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นบุคลากรในวิชาชีพด้านการเงินการลงทุน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการเปิดอบรมหลักสูตรแรก คือ Prep for Financial Advisor หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน หลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) มาเป็นคณะวิทยากรผู้ฝึกอบรมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตร ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจนเต็มจำนวน

ล่าสุด KH Academy เปิดอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ Prep for Investment Analyst ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด มาเป็นคณะวิทยากรผู้ฝึกอบรบให้กับผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้

โดยหลักสูตร Prep for Investment Analyst เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 2 – 4 จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความสนใจในวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งในการเปิดสอนรุ่นที่ 1 นี้เปิดรับสมัครเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น และได้เริ่มอบรมเแล้วในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

“หลักสูตร Prep for Investment Analyst นี้ KH Academy ได้รับความร่วมมือจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง ได้แก่ นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด, นายกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คุณจักรพันธ์ พรพรรณรัตน์ Head of Research บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด และนายจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด มาร่วมเป็นทีมวิทยากรที่พร้อมจะแชร์ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ในฐานะนักวิเคราะห์มืออาชีพให้กับนิสิตนักศึกษาโดยตรง จึงมั่นใจว่านิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มเปี่ยม พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นนักวิเคราะห์มืออาชีพในอนาคต” นายบูรพา กล่าว

นอกจากนี้ ปัจจุบัน KH Academy อยู่ระหว่างการเปิดรับนิสิตนักศึกษาสำหรับหลักสูตร Prep for Fund Manager หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุน หากนักศึกษาท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนได้ที่ Academy.kaohoon.com รับสมัครเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น