พลัส พร็อพเพอร์ตี้ กวาดรางวัล 5 อาคารที่พักอาศัย ตอกย้ำผู้นำในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ กวาดรางวัล 5 อาคารที่พักอาศัย ตอกย้ำผู้นำในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

พลัส พร็อพเพอร์ตี้  ได้ส่งโครงการที่บริการดูแลจำนวน 5 แห่งเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งในภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา โดยทั้ง 24 แห่งที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินว่าเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญต่อปัญหาสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เกิดสภาวะโลกร้อน เนื่องมาจากก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของทั่วโลก  ทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จึงมีการคัดเลือกหน่วยงานต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึก ความรู้ ความเข้าใจ  รวมถึงการเพิ่มและบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย  เพื่อเข้ารับมอบโล่รางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ประจำปี 2566 โดย พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในฐานะผู้ดูแลบริหารจัดการนิติบุคคลโครงการที่อยู่อาศัย ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม  เพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการลดใช้พลังงานและจัดการของเสียอย่างถูกวิธี  ซึ่งทั้ง 5 โครงการที่พลัสฯ บริหารได้รับรางวัลในปีนี้ รางวัลระดับดีเยี่ยม โครงการสราญสิริ ชัยพฤกษ์ แจ้งวัฒนะ  และโครงการเดอะไลน์ พหลโยธิน พาร์ค อาคาร บี  รางวัลระดับดีมาก  โครงการบุราสิริ วัชรพล และรางวัลระดับดี  โครงการสราญสิริ ประชาอุทิศ 90  และโครงการเดอะเบส เพชรบุรี ทองหล่อ โดยได้รับมอบโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (ที่ 5 จากซ้ายของภาพ) เป็นประธานในพิธี  ภายในงานนางสาวปัทมาวดี ดีซอน  Aesthetics & Landscape Design - Team Lead  ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ที่ 6 จากซ้ายของภาพ) ยังได้รับเกียรติเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในหัวข้อ "พื้นที่สีเขียว ไม่ใช่ควรมี แต่ต้องมี" กับผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา  และนางสาวสาลินี สงสังข์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย จากบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  (ที่ 4 จากซ้ายของภาพ) รวมแสดงความยินดีกับทุกโครงการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บริหารโครงการที่พักอาศัยกว่า 400 โครงการ โดยคิดเป็นพื้นที่กว่า  19 ล้านตารางเมตร ยืนยันถึงความสำเร็จในการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ  และยังคงเดินหน้ารับธุรกิจบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัย ครอบคลุมโครงการคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามบริการได้ทาง โทร. 02-688-7555 และทางเว็บไซต์ www.plus.co.th/service/living-management