IFCG เปิดทำเลใหม่ สาขาภูเก็ต

IFCG เปิดทำเลใหม่ สาขาภูเก็ต

คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท (ที่ จากขวา) และคุณวิทูร เลิศพนมวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ จากขวา) พร้อมทีมผู้บริหาร บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด (มหาชน) (IFCG) ถ่ายภาพร่วมกันเนื่องในโอกาสบริษัทฯ เปิดที่ตั้งสาขาภูเก็ตแห่งใหม่ ณ Blockchain Technology Center (BTC) ซึ่งเป็นทำเลศักยภาพ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและพันธมิตรที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ทางธุรกิจ  พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและพันธกิจที่เกี่ยวข้องและส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต  อีกทั้ง IFCG เล็งเห็นว่าพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเป็นทำเลที่มีศักยภาพเหมาะต่อการเปิดตลาดอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทฯ พร้อมให้คำปรึกษาและร่วมงานกับบริษัทพัฒนาอสังหาฯในพื้นที่ รวมถึงนักลงทุนที่มีความสนใจในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิต กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   เมื่อเร็ว ๆ นี้