NL เคาะราคาไอพีโอ 2.60 บ. เปิดจองซื้อ 12-14 ก.พ. คาดเข้าเทรด SET เร็วๆนี้

NL เคาะราคาไอพีโอ 2.60 บ. เปิดจองซื้อ 12-14 ก.พ. คาดเข้าเทรด SET เร็วๆนี้

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ NL กำหนดราคาขายไอพีโอที่ 2.60 บาท เปิดจองซื้อ 12-14 ก.พ.67 พร้อมคาดเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  ในเร็วๆนี้ “นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา” ระบุเดินหน้านำเงินระดมทุนขยายธุรกิจ ตอกย้ำการเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจก่อสร้างและงานติดตั้งระบบวิศวกรรมครบวงจร เน้นเจาะกลุ่มโรงพยาบาลที่มีความซับซ้อนสูงอัตรากำไรเด่น มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีเงินสดสภาพคล่อง ปราศจากเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย พร้อมสร้างการเติบโตยั่งยืนในระยะยาว

นางสาววีรยา ศรีวัฒนะ หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ NL โดยมีการเปิดเผยว่า กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 2.60 บาท โดยจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่ 12-14 ก.พ. 2567 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) / หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS) ในเร็วๆนี้

สำหรับราคาไอพีโอที่ 2.60 บาท มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio : P/E) ที่ 8.44 เท่า  โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 154.10 ล้านบาท และ คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้จำนวน 500,000,000 หุ้น (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นประมาณ 0.31 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด มีฐานะเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และมีผู้ร่วมจัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์บียอนด์ จํากัด (มหาชน)

นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ NL ระบุว่า การระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจภายในปี 2567 รองรับการขยายตัวของธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย NL เป็นบริษัทที่มีศักยภาพการทำกำไรสูงค่อนข้างโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม รวมถึงไม่มีเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่าย

นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ หรือ NL เปิดเผยว่า NL มีความพร้อมในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน  130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 1.00 บาท/หุ้น คิดเป็น 26% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยภายหลัง IPO เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) / หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

สำหรับ ผลการดำเนินงานงวด 3 ปีที่ผ่านมา ในปี 2563 – 2565 NL มีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเท่ากับ 1,690.75 ล้านบาท 1,384.79 ล้านบาท และ 1,218.79 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 50.90 ล้านบาท 57.33 ล้านบาท และ 57.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 3.01 ร้อยละ 4.14 และร้อยละ 4.72 ตามลำดับ รวมถึงผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2566 มีการเติบโต โดยรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 6 เดือนแรกของปี 2566 เท่ากับ 1,142.56 ล้านบาท กำไรสุทธิเท่ากับ 67.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.91