META เปิดตัวบริษัทย่อย “บจ.เมตะ เอส” พร้อมลุยกิจการจัดสรรที่ดิน-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

META เปิดตัวบริษัทย่อย "บจ.เมตะ เอส" พร้อมลุยกิจการจัดสรรที่ดิน-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ 'META' ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ 'บริษัท เมตะ เอส จำกัดเพื่อประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

นายศุภทัต จินดาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า “บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะขยายธุรกิจก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญเป็นทุนเดิมอยู่แล้วให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างรากฐานและความยั่งยืนให้กับ META เราจึงตั้ง บริษัท เมตะ เอส จำกัด’ ขึ้นมา เพื่อพัฒนาธุรกิจก่อสร้างไปอีกขั้นหนึ่ง และให้การทำงานของเราเป็นไปอย่างครบวงจร ซึ่งในช่วงแรกจะเน้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพื้นที่แนวราบก่อน โดย‘เมตะ เอส’ จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของ META ให้มีความพร้อมรอบด้านและมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งให้บริการที่ครอบคลุมและมีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน

การเปิดตัวบริษัทใหม่นี้ไม่เพียงแต่เป็นการขยายธุรกิจของ META เท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับ ‘เมตะ เอส’ ในการแสวงหางานอื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม และเปิดทางสู่ความเป็นผู้ให้บริการชั้นนำในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตอีกด้วย

ปัจจุบัน META มีสัดส่วนรายได้หลักมาจากธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ให้บริการในต่างประเทศ และมีรายได้รองมาจากธุรกิจสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อรายย่อยภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง รวมทั้งธุรกิจใหม่ภายใต้ชื่อบริษัท “เมตะ เอส” ที่จะประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ศึกษาและสรรหาธุรกิจที่มีแนวโน้มสร้างกำไร เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของบริษัทให้มีศักยภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง