เวสท์เทคฯ เอ็มโอยู 2 พันธมิตรเกาหลีใต้ นำเข้าซากรถยนต์หนุนธุรกิจรีไซเคิลโตยั่งยืน

เวสท์เทคฯ เอ็มโอยู 2 พันธมิตรเกาหลีใต้ นำเข้าซากรถยนต์หนุนธุรกิจรีไซเคิลโตยั่งยืน

เวสท์เทคฯ เอ็มโอยู 2 พันธมิตรเกาหลีใต้ นำเข้าซากรถยนต์เก่า หนุนธุรกิจรีไซเคิลเติบโตยั่งยืน และช่วยลดความเสี่ยงการขาดแคลนวัตถุดิบ ลั่นยังคงเดินหน้าหาพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นผู้นำด้านธุรกิจรีไซเคิลอย่างครบวงจร

บริษัทเวสท์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด หนึ่งในธุรกิจของกลุ่ม MILL ซึ่งดำเนินธุรกิจรีไซเคิลและบริหารจัดการกากขยะอุตสาหกรรม โดยนายศุภมงคล มาโนช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจ( MOU)กับ Mr.Shawn Kang ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร G Steel Company และ Recycling Metal  Co.,Ltd  จากประเทศเกาหลีใต้  ในการจัดหาเศษซากรถยนต์ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการดำเนินธุรกิจรีไซเคิล

นายศุภมงคล มาโนช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเวสท์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและสร้างเสถียรภาพในการจัดหาเศษซากรถยนต์ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการรีไซเคิล ลดความเสี่ยงด้านการผันผวนของราคาและการขาดแคลนวัตถุดิบ ให้บริษัทสามารถเดินกำลังผลิตได้อย่างเต็มที่และกลายเป็นผู้นำด้านธุรกิจการรีไซเคิล ขณะที่ประเทศเกาหลีใต้มีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบบจริงจัง โดยเฉพาะอย่างการรีไซเคิลเศษซากรถยนต์เก่าเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์

"เวสท์เทค ยังคงเดินหน้าหาพันธมิตรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทและกลายเป็นผู้นำด้านธุรกิจรีไซเคิลอย่างครบวงจร พร้อมให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการการบริหารจัดการเศษซากรถยนต์เก่าในประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน" นายศุภมงคลกล่าว

นายศุภมงคล กล่าวต่อว่า บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจรีไซเคิล ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง จากปัจจุบันได้ให้บริการรีไซเคิลขยะอุตสาหกรรม ในอนาคตจะขยายไปสู่การรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยตั้งเป้าหมายเป็นบริษัทชั้นนำธุรกิจรีไซเคิลอย่างครบวงจร ในการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มตามหลัก Zero waste ซึ่งเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงมาก

ปัจจุบันโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มเวสท์เทคฯ ประกอบด้วย 1.ธุรกิจกำจัดซากรถยนต์เก่า 2.ธุรกิจรีไซเคิลครบวงจร 3.กลุ่มธุรกิจ ESG  ในส่วนของธุรกิจกำจัดซากรถยนต์เก่านั้น ได้มีการนำเข้าซากรถยนต์เก่าจากประเทศเกาหลี ออสเตรเลียและญี่ปุ่นเข้ามาทำลายซากแบบครบวงจร ด้วยกำลังการผลิตสูงที่สุดในประเทศไทย และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศว่ามีประสิทธิภาพในการคัดแยกวัสดุ ก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการหลอม เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ถือเป็นนวัตกรรมที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม