“ตลาดหลักทรัพย์ฯ พบตัวแทนสื่อต่างประเทศ โชว์ศักยภาพตลาดทุนไทย”

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ พบตัวแทนสื่อต่างประเทศ โชว์ศักยภาพตลาดทุนไทย”

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมให้ข้อมูลศักยภาพของตลาดทุนไทยรวมถึงการขับเคลื่อนด้าน ESG กับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) ประกอบด้วย ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ  องค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ และชาวต่างชาติที่สนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์ไทยเพื่อเพิ่มความน่าสนใจด้านการลงทุนในระดับสากล