“BCPG” ลงนามความร่วมมือโครงการรถเช่าคาร์บอนต่ำ

“BCPG” ลงนามความร่วมมือโครงการรถเช่าคาร์บอนต่ำ

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตและบริหารจัดการไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และ นายคาซูชิ ทากามูโระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซี คาร์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทรถเช่าในเครือ โตเกียว เซ็นจูรี คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการ “รถเช่า คาร์บอนต่ำ” โครงการให้บริการรถเช่าที่สนับสนุนสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน โดยร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถเช่าด้วยการนำคาร์บอนเครดิตของบีซีพีจีมาชดเชยการปล่อยคาร์บอนของรถเช่าฯ ในปริมาณที่เทียบเท่ากัน  ภายใต้การรับรองขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยโครงการดังกล่าว เป็นความตั้งใจของบีซีพีจีและทีซีคาร์ที่ให้ความสำคัญกับสังคมคาร์บอนต่ำที่ทุกคนและทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือลดการปล่อยคาร์บอนในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ณ สำนักงานใหญ่บีซีพีจี อาคารเอ็มทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท