โอสถสภา คว้า 6 รางวัล จากเวที Future Trends Ahead & Awards 2024 และติดอันดับ Top 50 Companies in Thailand 2024 ตอกย้ำตำแหน่ง “องค์กรในฝันของคนรุ่นใหม่”

โอสถสภา คว้า 6 รางวัล จากเวที Future Trends Ahead & Awards 2024 และติดอันดับ Top 50 Companies in Thailand 2024 ตอกย้ำตำแหน่ง “องค์กรในฝันของคนรุ่นใหม่”

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลจาก 2 เวทีใหญ่ “Future Trends Ahead & Awards 2024” และ “Top 50 Companies in Thailand 2024” ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศไทยที่พร้อมปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ และดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถมาร่วมผลักดันความสำเร็จขององค์กร

สำหรับเวทีแรก “Future Trends Ahead & Awards 2024” หรือรางวัลสุดยอดผู้นำเทรนด์แห่งปี เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ตัวแทนแบรนด์แห่งอนาคต ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมในวงกว้าง จัดขึ้นโดย Future Trend สื่อผู้นำด้านความคิด และผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีการตลาดและนวัตกรรมชั้นนำของประเทศไทย โดยมีการคัดสรรและตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมไปถึงเปิดรับผลโหวตจากบุคคลภายนอก ซึ่งในปีนี้ โอสถสภา สามารถคว้ารางวัลรวมทั้งสิ้น 6 สาขา ได้แก่ 1) Most Attractive Employer 2024 - องค์กรที่ดึงดูดใจพนักงานที่สุด 2) The Most Impactful Corporate – องค์กรที่เป็นที่สุดด้านการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อวงการธุรกิจ 3) Leading of ESG - องค์กรยอดเยี่ยมด้านผู้นำ ESG  4) Corporate Transformation – องค์กรยอดเยี่ยมด้านการเปลี่ยนผ่าน 5) Most Innovative – องค์กรที่สุดด้านนวัตกรรม และ 6) Leader of Leader – ผู้นำเทรนด์อนาคตด้านภาวะผู้นำ ซึ่งมอบให้แก่ คุณวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. โอสถสภา โดยมีคุณ รุจาภา เหมนิลรัตน์  Head of Human Capital and Organization Excellence คุณวิวรรธน์ กฤษฎาสิมะ Chief Supply Chain and Digital Officer คุณสาโรจน์ อินทพันธุ์ Head of External Affairs and Sustainability และคุณสุธิดา เสียมหาญ Head of Corporate Communication and CSR เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวั

นอกจากนี้ โอสถสภายังได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2567 (Top 50 Companies in Thailand 2024) โดยโอสถสภาได้อันดับที่ 33 จากผลสำรวจของ WorkVenture บริษัทที่ปรึกษาและผู้นำในการสร้าง แบรนด์นายจ้างให้กับบริษัทชั้นนำในไทย ซึ่งสำรวจจากคนทำงานอายุ 22-35 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนกว่า 11,452 คน พบว่าเหตุผลที่ทำให้คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานกับโอสถสภา เป็นเพราะบริษัทฯ มีรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดที่ยืดหยุ่นคล่องตัว ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถและส่งเสริมการเรียนรู้ให้พนักงาน สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และมีสวัสดิการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทำงานรุ่นใหม่

รางวัลดังกล่าวสะท้อนความเป็นต้นแบบองค์กรแห่งอนาคตของโอสถสภา ที่มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้บริโภคและสังคม ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลสำเร็จในการดำเนินงาน และยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ธุรกิจ เทรนด์ผู้บริโภค ไปจนถึงเทรนด์การทำงาน ถือเป็นการตอกย้ำตำแหน่ง “องค์กรในฝันของคนรุ่นใหม่” อย่างแท้จริง