“NAT เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก”

“NAT เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก”

ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย สุธี อภิชนรัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ ผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา จำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และรับเหมาวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,771.20 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “NAT