INETREIT เตรียมจัดโรดโชว์นักลงทุนรายย่อยผ่านระบบออนไลน์ 21 ก.พ.นี้ โชว์ศักยภาพทรัสต์ที่เข้าลงทุนในดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งหมดกองแรกและกองเดียวในไทย

INETREIT เตรียมจัดโรดโชว์นักลงทุนรายย่อยผ่านระบบออนไลน์ 21 ก.พ.นี้ โชว์ศักยภาพทรัสต์ที่เข้าลงทุนในดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งหมดกองแรกและกองเดียวในไทย

นับเป็นกองทรัสต์ที่น่าจับตามองอย่างมาก สำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต หรือ INETREIT กองทรัสต์กองแรกและกองเดียวในประเทศไทยที่เข้าลงทุนตรงในทรัพย์สินประเภทดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งหมด ล่าสุด ‘คุณวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์’ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย หรือ INET และ ‘คุณสุตกานต์ แน่นหนา’ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด ผู้จัดการกองทรัสต์ INETREIT พร้อมด้วย คุณวรายุ อิ่มอโนทัย ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ ‘คุณฐิติวัชร กรวุฒิ’ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เตรียมร่วมงาน Roadshow ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนรายย่อย ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 – 11.45 น. นักลงทุนที่สนใจสามารถรับฟังข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ในช่องทาง Facebook Page: Wealthy Thai และ INET Cloud เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินใหม่ พร้อมด้วยจุดเด่นการลงทุน ตลอดจนรายละเอียดการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 งานนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะรับฟังข้อมูลเพื่อไม่ให้พลาดการลงทุนในกองทรัสต์ที่มีศักยภาพเติบโตสูงรับเทรนด์เศรษฐกิจดิจิทัลอย่าง INETREIT ซึ่งมีโอกาสรับปัจจัยบวกจากเทรนด์อัตราดอกเบี้ยเข้าสู่จุดสูงสุดแล้วและมีแนวโน้มทยอยปรับลดลง นอกจากนี้โครงการ IDC 3 เฟส 2 ที่จะลงทุนเพิ่มเติม เป็นทรัพย์สิน ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และได้รับปัจจัยบวกจากความต้องการใช้งานคลาวด์เพื่อรองรับการจัดเก็บและใช้งานข้อมูลดิจิทัลที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานและผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยจะได้รับอย่างมั่นคงและยั่งยื

คำเตือน

  1. ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้มาจากร่างแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ จึงขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ขอให้นักลงทุนติดตามข้อมูลจากร่างแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th
  2. เอกสารฉบับนี้มิใช่การเสนอขายของหน่วยทรัสต์ การเสนอขายหน่วยทรัสต์จะกระทำได้เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้
  3. โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  4. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th ก่อนตัดสินใจลงทุน

Disclaimer

เอกสารฉบับนี้มิใช่จัดทำขึ้นเพื่อการเสนอขายหน่วยทรัสต์ แต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยทรัสต์แก่ผู้ลงทุนเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยทรัสต์ก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ปรากฏในร่างแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ดังนั้น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเสนอขายหน่วยทรัสต์จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้รับอนุญาตการเสนอขายจากสำนักงาน ก.ล.ต. และร่างแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. มีผลบังคับใช้แล้ว และได้จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุนแล้ว ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทรัสต์ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า สำนักงาน ก.ล.ต. แนะนำให้ลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์