“กลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทยร่วมปันน้ำใจ มอบเงินบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย และหอการค้าไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น”

"กลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทยร่วมปันน้ำใจ มอบเงินบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย และหอการค้าไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น"

(กรุงเทพฯ / 16 ก.พ. 66) – เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทย นำโดย บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสมทบทุนบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย รวมถึงผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุแผ่นดินไหว ที่จังหวัดอิชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา โดยได้มอบเงินบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย และหอการค้าไทย จำนวนรวม 767,823 บาท เพื่อนำไปสมทบความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารระดับสูงจาก บ. โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ.ก. และ บ.โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ.ก. เป็นผู้แทนกลุ่มบริษัทโซนี่ ฯ ร่วมกันมอบเงินบริจาคจำนวน 383,916 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

พร้อมกันนี้ ยังได้บริจาคเงินจำนวน 383,907 บาท ให้แก่หอการค้าไทย โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ นายอมรเทพ ทวีพานิชย์ ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าไทย นางอรสุดา ไชยโพธิ์ รองผู้อำนวยการบริหาร และนายธีระวัฒน์ สีดำแก้ว ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้รับมอบ ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คณะผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทยประกอบด้วย

บ. โซนี่ เทคโนโลยี (ประทศไทย) จ.ก.

  • มร. เรียว อาเมมิยะ- กรรมการผู้จัดการ
  • มร. ยูคิโอะ มุระอิ- กรรมการบริษัท ที่ปรึกษาบริหาร
  • นายเทิดพันธุ์ เสถียรสวัสดิ์- รองประธานบริษัท

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

  • มร. ทาเคชิ มะสึดะ- กรรมการผู้จัดการ
  • นายสมโชควุกถ้อง – ผู้อำนวยการบริหาร