Jobsdb by SEEK ได้รับเกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน งาน Future Trends Ahead & Awards 2024

Jobsdb by SEEK ได้รับเกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน งาน Future Trends Ahead & Awards 2024

Jobsdb by SEEK ได้รับเกียรติ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกผู้ผ่านหลักเกณฑ์เพื่อรับรางวัล Future Trends Ahead & Awards 2024 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากทางคณะกรรมการ และ Mandala AI. โดยเปิดให้แต่ละองค์กรได้นำเสนอผลงานที่ได้ดำเนินการเพื่อผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างรอบด้าน ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 95 รางวัล แบ่งเป็นประเภทบุคคลในฐานะผู้นำเทรนด์ (Leader Awards) จำนวน 35 รางวัล ใน 6 สาขา โดยเวที “Future Trends Ahead & Awards 2024” หรือรางวัลสุดยอดผู้นำเทรนด์แห่งปี เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ตัวแทนแบรนด์แห่งอนาคต ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมในวงกว้าง จัดขึ้นโดย Future Trend สื่อผู้นำด้านความคิด และผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีการตลาดและนวัตกรรมชั้นนำของประเทศไทย โดยมีการคัดเลือกและตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมไปถึงเปิดรับผลโหวตจากบุคคลภายนอก ผ่านการทำแบบสำรวจโดย Jobsdb by SEEK โดยมี คุณดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ Jobsdb by SEEK ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีภายในงาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา