บลจ.อีสท์สปริง คว้ารางวัลระดับสากล “Thailand Best Investor Education” “บลจ.ที่ส่งมอบความรู้แก่นักลงทุนที่ดีที่สุด” ประจำปี 2024

บลจ.อีสท์สปริง คว้ารางวัลระดับสากล “Thailand Best Investor Education” บลจ.ที่ส่งมอบความรู้แก่นักลงทุนที่ดีที่สุด ประจำปี 2024

บลจ.อีสท์สปริง คว้ารางวัลแห่งความภูมิใจ จากการประกาศผลรางวัลในเวทีระดับสากล Thailand Best Investor Education ประจำปี 2024 โดย Asia Asset Management ยกย่องให้เป็น “บลจ.ที่ส่งมอบความรู้แก่นักลงทุนที่ดีที่สุด” (ที่มา: Asia Asset Management ณ วันที่ 2 ก.พ. 2567)  ตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ พร้อมส่งมอบข้อมูลเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถปรับตัวได้ทันตามสถานการณ์ และรับมือกับทุกสภาวะความผันผวน เพื่อให้ผู้ลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความสำเร็จด้านการวางแผนการเงินในระยะยาว

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยถึงแนวคิดในการให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนของบลจ.อีสท์สปริง ที่ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจากการประกาศรางวัล Thailand Best Investor Education ประจำปี 2024 ซึ่งจัดโดย Asia Asset Management นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนของเอเชียเมื่อเร็วๆ นี้ว่า  การให้ความรู้แก่นักลงทุนเป็นเรื่องสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในตลาดที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย ซึ่งนักลงทุนมีความรอบรู้มากขึ้น และหลายคนมีการวางแผนและตัดสินใจทางการเงินอย่างอิสระ  บลจ.อีสท์สปริง ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่จากการเป็นส่วนหนึ่งของอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ระดับโลกของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ผู้ให้บริการทางการเงินระดับสากล จึงมีเป้าหมายในการช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงความรู้ที่เชื่อถือได้ ตั้งแต่การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของการลงทุนไปจนถึงความรู้ในการวางแผนทางการเงิน

ทั้งนี้ ในโลกที่ตลาดการเงินเชื่อมโยงถึงกันและมีความผันผวน การให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (real time) คือปัจจัยสร้างความแตกต่างที่สำคัญในการส่งมอบคุณค่าและส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินในระยะยาวสำหรับผู้ลงทุน บลจ.อีสท์สปริง จึงได้ดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการออกแบบเนื้อหาเพื่อสนับสนุนและพัฒนาความรู้ทางการเงินของทั้งลูกค้าและผู้ลงทุนทั่วไป ผ่าน 3  แนวทางทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ คือ

1. การให้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ โดยจะคอยอัปเดตแนวโน้มและการความเคลื่อนไหวทิศทางการเงิน การลงทุนเป็นประจำทุกสัปดาห์ ด้วยการผสานแพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารต่างๆ ทั้ง LINE, FACEBOOK และ YOUTUBE

2. การให้ความรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ซึ่งมีความหลากหลายและในบางประเภทสินทรัพย์มีความซับซ้อน โดยเฉพาะกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (FIF) ซึ่งบลจ.อีสท์สปริง มีขนาดสินทรัพย์เป็นอันดับหนึ่งในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ (ที่มา: สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ณ วันที่ 30 ม.ค. 2567) ด้วยความสำเร็จจากความร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลก จึงทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและส่งมอบผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่มีคุณภาพ โดยมีการสื่อสารแบบอัปเดตเป็นประจำผ่านผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

3. การให้ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแบ่งปันความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน ด้วยความเชี่ยวชาญ และยังส่งมอบข้อมูลในการวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งการจัดเวิร์คช็อปที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การจัดการกระแสเงินสด โอกาสการสร้างความมั่งคั่งผ่านสินทรัพย์ต่างๆ การวางแผนก่อน/หลังเกษียณ และการเพิ่มประสิทธิภาพทางภาษี

“ในโลกการเงินการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การรับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและทันสถานการณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจลงทุน การอัปเดตข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องเป็นประจำจะช่วยให้ผู้ลงทุนคว้าโอกาส ลดความเสี่ยง และปรับกลยุทธ์ได้ บลจ.อีสท์สปริง มีความยินดีกับรางวัลที่ได้รับและภูมิใจที่ได้ช่วยให้ลูกค้าและผู้ลงทุน มีข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละคน” นางสาวดารบุษป์กล่าวในที่สุด

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต