CPT โชว์งบปี 66 กำไรโต 270.37% บอร์ดไฟเขียวแจกปันผล 0.025 บาทต่อหุ้น

CPT โชว์งบปี 66 กำไรโต 270.37% บอร์ดไฟเขียวแจกปันผล 0.025 บาทต่อหุ้น

CPT โชว์ผลประกอบการปี 66 รายได้รวม 1,202.75 ล้านบาท กำไรสุทธิ 77.15 ล้านบาท โตแรง 270.37% มติบอร์ดไฟเขียวเสนอจ่ายปันผล 0.025 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่าย พ.ค.67 ทิศทางธุรกิจไตรมาส 1/67 โตต่อ เล็งประมูลงานภาครัฐ-เอกชนต่อเนื่อง ขยายฐานลูกค้า ซุ่มเจรจาพันธมิตรต่อยอดธุรกิจในอนาคต

นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPT ผู้ผลิตและจำหน่ายตู้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการติดตั้งตู้ไฟฟ้า และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (115KV) เปิดเผยว่า ผลประกอบการปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 1,202.75 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,342.69 ล้านบาท จำนวน 139.94 ล้านบาท หรือลดลง 10.42 % และพลิกมีกำไรสุทธิ 77.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ 45.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 270.37 %

ทั้งนี้ รายได้ของบริษัทปรับตัวลดลง เนื่องจากรับรู้รายได้จากการรับเหมาติดตั้งลดลง สาเหตุจากบริษัทมุ่งเน้นโครงการที่ได้ผลตอบแทนที่ดีมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น และมีคำสั่งซื้อใหม่เพิ่ม ซึ่งคาดว่าจะเข้าดำเนินงานและทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้อีกหลายโครงการ

ขณะที่กำไรสุทธิปรับตัวสูง เนื่องจากสามารถส่งมอบงานตามกรอบเวลา โดยมีหลายงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูง อีกทั้งลูกค้ารายเดิมมีการซื้อซ้ำและมีลูกค้ารายใหม่ภาคเอกชนหลากหลายอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการความเสี่ยงดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นอยู่ที่ 13.95% จากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 5.63 % ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งบริษัทจะรักษาความสามารถการทำกำไรให้อยู่ในระดับที่ดีต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตรา 0.025 บาทต่อหุ้น รวมเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 22.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ที่ 30.69% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) วันที่ 8 มี.ค. 67 กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 24 พ.ค. 67 โดยมติดังกล่าวเตรียมนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 24 เม.ย 67 เพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับทิศทางธุรกิจช่วงไตรมาส 1/67 แนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง บริษัทวางแผนประมูลงานเพิ่มทั้งภาครัฐและเอกชน มูลค่ารวมมากกว่าหลายพันล้านบาท อาทิ กลุ่มพลังงานทดแทน กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรหลายราย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อต่อยอดธุรกิจให้มีศักยภาพมากขึ้นในอนาคต จากแผนงานดังกล่าวคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 นี้