Super ICT พร้อมสนับสนุน มอบเสื้อทหารให้หน่วยกองพลทหารราบที่ 9

Super ICT พร้อมสนับสนุน มอบเสื้อทหารให้หน่วยกองพลทหารราบที่ 9

นำโดย คุณณัฐชัย ประดิษฐ์วงศ์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซูเปอร์ ไอซีที จำกัด ผู้ให้บริการ IT ครบวงจร ได้นำเสื้อทหารมาสนับสนุนหน่วยกองพลทหารราบที่9 ซึ่งมี ผบ.ร.29 พ.อ.พงศ์พัฒน์ ห้องสินหลาก เป็นผู้รับมอบ

อนึ่ง บริษัท ซูเปอร์ ไอซีที จำกัดเป็นผู้ให้บริการ IT ครบวงจร โดยดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ พัฒนาระบบจัดจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูล งานบริหารโครงการ การบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมถึง ระบบโปรแกรมประยุกต์ รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้านเครือข่ายองค์กร ระบบความปลอดภัยด้านเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร