SINO โชว์ผลงานปี 66 ทำกำไร 53 ล้านบาท รับปริมาณขนส่งสินค้าสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ด้านบอร์ดฯ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.014423 บาทต่อหุ้น ตั้งเป้าปริมาณขนส่งสินค้าเพิ่มเป็น 53,000 ตู้ รับจังหวะค่าระวางเรือขาขึ้นรอบใหม่

SINO โชว์ผลงานปี 66 ทำกำไร 53 ล้านบาท รับปริมาณขนส่งสินค้าสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ด้านบอร์ดฯ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.014423 บาทต่อหุ้น ตั้งเป้าปริมาณขนส่งสินค้าเพิ่มเป็น 53,000 ตู้ รับจังหวะค่าระวางเรือขาขึ้นรอบใหม่

‘บมจ.ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น’ หรือ SINO โชว์ผลการดำเนินงานปี 66 ทำรายได้จากการให้บริการ 1,810 ล้านบาท  และมีกำไรสุทธิ 53 ล้านบาท หลังมีปริมาณขนส่งสินค้าเพิ่มกว่า 46,000 ตู้ สูงกว่าเป้าหมายและทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ตอกย้ำศักยภาพการให้บริการในฐานะเป็นเบอร์ 1 ผู้ให้บริการสัญชาติไทยที่ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลบนเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกา และเป็นอันดับ 3 ของผู้ให้บริการของโลก ด้านบอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.014423 บาทต่อหุ้น พร้อมตั้งเป้าเพิ่มปริมาณขนส่งสินค้าเป็น 53,000 ตู้ ดันรายได้ปีนี้เติบโต 15%

นายนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SINO เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการผลักดันการเติบโตของปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งปี เพิ่มกว่า 46,000 ตู้ สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้และนับเป็นสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ที่มีปริมาณขนส่งสินค้าทางทะเลเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ 1 ของผู้ให้บริการสัญชาติไทย และเป็นอันดับ 3 ของผู้ให้บริการของโลก อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยของค่าระวางเรือที่ปรับตัวลดลงตามกลไกตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือการควบคุม เป็นผลให้รายได้จากการให้บริการทำได้ 1,810 ล้านบาท ลดลง 69% เมื่อเทียบกับปีก่อน   โดยสัดส่วนรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็น 90% รายได้จากการให้บริการเช่าคลังสินค้า 3%  รายได้จากการให้บริการสนับสนุนอื่นๆ 5% และรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) อยู่ที่ 2%

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มุ่งบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้สอดคล้องสถานการณ์อัตราค่าระวาง เพื่อลดแรงดันที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน จึงมีกำไรสุทธิ 53 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตรา 0.014423 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคมคม 2567 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นี้

“เราประสบความสำเร็จในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันการให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ที่มีประมาณขนส่งสินค้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งตอกย้ำว่า SINO ยังเป็นผู้นำในการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลในเส้นทางไทย-สหรัฐ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี และเชื่อมั่นว่าเมื่อค่าระวางเรือปรับขึ้นจากสถานการณ์ในทะเลแดงจะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง” นายนันท์มนัส กล่าว

ส่วนแผนงานปี 2567 นี้ บริษัทฯ ต้องการผลักดันให้เป็นประเทศไทยเป็นฮับการขนส่งสินค้าทางทะเลให้แก่ประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา โดยใช้ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ SINO สามารถทำสัญญาให้บริการกับสายเดินเรือในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศในแถบโซนอเมริกาเหนือได้ด้วยตนเอง ประกอบกับเครือข่ายและพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอบริการขนส่งสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและตรงต่อเวลา ซึ่งคาดการณ์ว่าจะส่งผลดีต่อปริมาณการขนส่งสินค้าในปีนี้ให้เพิ่มเป็น 53,000 ตู้ และช่วยผลักดันรายได้ในปีนี้ให้เติบโต 15% โดยยังไม่นับรวมปัจจัยเชิงบวกจากอัตราค่าระวางเรือที่อยู่ในช่วงขาขึ้นรอบใหม่จากสถานการณ์ในทะเลแดง ที่ถือเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางทะเลที่สำคัญของโลก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้