NAM สุดยอด! โชว์ผลงานปี 66 กำไรโต 14.36% ทำนิวไฮ

NAM สุดยอด! โชว์ผลงานปี 66 กำไรโต 14.36% ทำนิวไฮ

บมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) โชว์ฟอร์มแกร่ง! ปี 66 กวาดรายได้ 1,116.87 ล้านบาท กำไรสุทธิแตะ 200.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.36% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ เนื่องจากยอดขายอุปกรณ์ทางการแพทย์เติบโตต่อเนื่อง บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.0900 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 11 มี.ค. ฟากซีอีโอ "วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ" ตั้งเป้ารายได้ปี 67 แบบ Organic growth ไม่น้อยกว่า 13-15% จากปีก่อน อานิสงส์นโยบายภาครัฐสนับสนุนระบบสาธารณสุขด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อีกทั้งนโยบาย Medical Hub และ Medical Tourism หนุนยอดขายเพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ เพื่อช่วยส่งเสริมการขยายฐานตลาดของบริษัทฯ หนุนผลงานนิวไฮต่อเนื่อง

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (NAM) ดำเนินธุรกิจ ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,116.87 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 1,100.75 ล้านบาท  และมีกำไรสุทธิ 200.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.21 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.36% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 175.57 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้จากการขายและการบริการ

"ผลการดำเนินงานปี 2566 สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยสาเหตุหลักมาจากยอดขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งสินค้าหลักยังคงเป็นสินค้ากลุ่มเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติอยู่ที่ประมาณ 668.66 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจำนวน 78.01 ล้านบาทจากปีก่อน ส่วนรายได้การขายวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์อยู่ที่ประมาณ 249.01 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการทำให้เครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ และบริการบำบัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์อยู่ที่ประมาณ 152.7 ล้านบาท ในขณะที่รายได้รับเหมาก่อสร้างรายได้อยู่ที่ประมาณ 25.76 ล้านบาท เนื่องจากปี 2566 ไม่มีโครงการใหม่เพิ่มเติม"

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นอีกครั้งเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0900 บาท  รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 63.00 ล้านบาท (ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานทั้งปี 2566 คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 295.05 ล้านบาท) โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 11 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตแบบ Organic growth จากธุรกิจหลักประมาณ 13-15% จากปีก่อน โดยคาดการณ์ความต้องการใช้เครื่องมือเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นตามนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้คนไทยเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ประกอบกับสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และยังมีนโยบายให้ไทยเป็น Medical Hub ศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อีกทั้งตลาด Medical tourism ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีมูลค่าและการเติบโตสูงที่สุด และไทยเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ 1 อีกด้วย จึงเชื่อมั่นว่าความต้องการอุปกรณ์ฆ่าเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์เพื่อขยายฐานลูกค้าและขยายฐานรายได้ โดยยังคงมุ่งเน้นรักษาฐานลูกค้าเดิมซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลรัฐประมาณ 1,200 แห่งทั่วประเทศ และรุกขยายเข้าสู่สถานพยาบาลเอกชนมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ และเดินหน้าขยายตลาดงานขายวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ และงานบริการ ซึ่งถือเป็นรายได้ประจำ มีสัดส่วนรวมอยู่ที่ 40% ให้ขยับเป็น 50% เพื่อกระจายความเสี่ยงการรับรู้รายได้ทางใดทางหนึ่งเป็นหลัก พร้อมกับอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลการลงทุนในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศที่มีศักยภาพ เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผลักดันผลงานนิวไฮต่อเนื่อง