FLOYD ประกาศงบปี 66 รายได้โตตามเป้า 402.60 ลบ. เพิ่มขึ้น 28.48% พร้อมปรับเป้ารายได้ปี 67 พุ่งแตะ 600 ลบ. บอร์ดไฟเขียวเตรียมจ่ายหุ้นปันผลอัตรา 9:1 พ่วงเงินสด

FLOYD ประกาศงบปี 66 รายได้โตตามเป้า 402.60 ลบ. เพิ่มขึ้น 28.48% พร้อมปรับเป้ารายได้ปี 67 พุ่งแตะ 600 ลบ. บอร์ดไฟเขียวเตรียมจ่ายหุ้นปันผลอัตรา 9:1 พ่วงเงินสด

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) หรือ FLOYD รายงานผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทฯ สามารถทำรายได้ตามเป้า 402.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 89.70 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28.48% เกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามปัจจัยหนุนจากการขยายตัวของกลุ่มอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน พื้นที่ค้าปลีก ที่กลับมาฟื้นตัวของกำลังซื้อในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดัน Backlog ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66 อยู่ที่ประมาณ 598 ล้านบาท ขณะที่บอร์ดใจดี ประกาศจ่ายหุ้นปันผล อัตรา 9:1 พร้อมเงินสด 0.05556 บาทต่อหุ้น พร้อมปรับเป้ารายได้ปี 67 โตไม่ต่ำกว่า 50% พร้อมเดินหน้าเตรียมประมูลงานเติม Backlog  

นายทศพร จิตตวีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) หรือ FLOYD ผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภค และระบบดาต้าเซ็นเตอร์ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) บริษัทมีรายได้รวม 402.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.70 ล้านบาท หรือเติบโต 28.48% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 20.91 ล้านบาท รายได้ของบริษัทที่ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มงานอาคารพาณิชยกรรม ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าและค้าปลีก, อาคารสำนักงาน และอาคารพักอาศัย ที่ยังคงมีการขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจ และเริ่มทยอยกลับมาเริ่มโครงการอีกครั้ง หลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สิ้นสุดลง โดยบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานและรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 598.28 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2568 และยังมี Backlog ที่อยู่ระหว่างการประมูลอีกหลายโครงการ โดยตั้งเป้ารายได้ปี 2567 ไว้ที่ 600 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 50% จากปีก่อน

สำหรับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจต่อจากนี้ที่ต้องบริหารจัดการอย่างรัดกุมก็คือต้นทุนด้านบริการ ได้แก่ ต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาพลังงานในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ อาทิ ทองแดง เหล็ก รวมทั้ง ต้นทุนค่าแรงขั้นต่ำ

โดย FLOYD วางแผนการดำเนินธุรกิจในปีนี้ ด้วยกลยุทธ์ “Balance Growth & Safety” โดยบริษัทจะ
- Balance ฐานะทางการเงินของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง มีกระแสเงินสดเพียงพอ เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจและเพื่อพร้อมในการขยายงานและเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ
- Growth บริษัทมุ่งเน้นการขยายการเติบโตอย่างยั่งยืนโดย มุ่งเน้นไปที่การขยายกำลังรับงาน ทั้งจำนวนและขนาดโครงการ เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะขยายไปรับงานโครงการกลุ่มอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ DATA CENTER และ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและงานภาครัฐ โดยใช้จุดแข็งในการบริหารต้นทุน ประสบการณ์และความชำนาญในงานวิศวกรรม นอกจากนั้นการเพิ่มกำลังการรับงานโครงการ เป็นการเติบโตที่ใช้ความสามารถในการบริหารโครงการเป็นหลัก โดยอาศัยการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือเครื่องจักร ที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) กับการบริหารพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาช่วง ผู้จัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และสถาบันการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงความต่อเนื่องของรายได้จากการพึงพิงลูกค้ากลุ่มใดมากเกินไป
- Safety บริษัทมุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ทั้งกับพนักงานและโครงการก่อสร้างต่างๆให้อยู่ในระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อลดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 9 หุ้นเดิม :1 หุ้นปันผล และเงินสด 0.00617 บาท คิดเป็นเงินรวม 24.69 ล้านบาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.06173 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิประชุมผู้ถือหุ้น 11 มี.ค. 67 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) 11 มี.ค. 67 และวันที่จ่ายหุ้นปันผลวันที่ 24 พ.ค. 67

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 55,544,357 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 44,444,357 หุ้น และรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (FLOYD-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1”) จำนวนไม่เกิน 11,100,000 หุ้น