NL ของแท้ สุดเจ๋ง!! ปี 66 โชว์รายได้ 2,177 ลบ. กำไร 130 ลบ. ทะยาน 126% บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผล 0.12082 บาทต่อหุ้น แย้มตุน Backlog เต็มมือ 2,415 ลบ. เพื่อปี 67 โตต่อเนื่อง

NL ของแท้ สุดเจ๋ง!! ปี 66 โชว์รายได้ 2,177 ลบ. กำไร 130 ลบ. ทะยาน 126% บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผล 0.12082 บาทต่อหุ้น แย้มตุน Backlog เต็มมือ 2,415 ลบ. เพื่อปี 67 โตต่อเนื่อง

“เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ หรือ NL” หุ้นก่อสร้างสุดแกร่ง โชว์ผลงานปี 2566 กำไรอู้ฟู่อยู่ที่เกือบ 130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 125.76% รายได้เกือบ 2,177 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.60% จากภาพรวมงานก่อสร้างทุกกลุ่มเติบโตชูสถานพยาบาลเด่นสุด เป็นดาวรุ่งสัดส่วนเกือบ 79% ตอกย้ำความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับในวงการก่อสร้างเมืองไทยมากว่า 40 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน รวมถึงอยู่ระหว่างเข้าร่วมประมูลงานใหม่ จากปัจจุบันตุน Backlog ในมือแล้วที่ 2,415 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าเพิ่มศักยภาพ และใช้เงินระดมทุนตามแผนที่วางไว้เพื่อขยายธุรกิจทันที ตั้งเป้ารายได้ปี 2567 เติบโตต่อเนื่องจากปี  2566

นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ NL ผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างครบวงจร (Main Contractor)  เปิดเผยความสำเร็จของผลประกอบการปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 129.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.39 ล้านบาท หรือคิดเป็น 125.76 % รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่ 2,176.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 957.99 ล้านบาท หรือคิดเป็น 78.60% จากปี 2565 โดยสาเหตุหลัก มาจากโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างในปี 2566 มีอัตราความก้าวหน้าและมูลค่าของงานสูงกว่าปี 2565 อาทิเช่น โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ โครงการปรับปรุงอาคารนวมินทราชินีและอาคารคัดณางค์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมถึงมีโครงการใหม่เพิ่มเติมในปลายปี 2566

ในปี 2566 NL มีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างแบ่งตามประเภทโครงการ เติบโตในทุกกลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มสถานพยาบาลสัดส่วนสูงถึง 78.76% ของรายได้ อาคารสำนักงานและพาณิชย์ 18.96% ส่วนที่เหลือเป็นอาคารพักอาศัย และงานก่อสร้างอื่นๆ โดยมีความแข็งแกร่งในสัดส่วนรายได้จากงานภาครัฐ 58.04% รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐประเภทอื่น 24.65 % และส่วนที่เหลือคือภาคเอกชน อีก 17.31 %

ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ สอดคล้องกับรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นตามแผนงานการก่อสร้างของแต่ละโครงการ บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 334.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96.79 ล้านบาท จากปี 2565

ทั้งนี้ NL ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารแบบครบวงจร (Main Contractor) ให้บริการตั้งแต่งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม รวมถึงงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ภายในอาคาร ซึ่งสามารถให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างได้หลากหลายประเภท อีกทั้งยังมีจุดเด่นและความเชี่ยวชาญในการรับงานอาคารพิเศษที่มีความเฉพาะทางและซับซ้อนสูงทางวิศวกรรม อาทิ สถานพยาบาล ซึ่งสอดรับกับเมกะเทรนด์ด้านเฮลท์แคร์ ที่กำลังเติบโต โดยปัจจุบัน NL มีงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ 2,415 ล้านบาท และอยู่ระหว่างประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ หลังจาก NL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เตรียมนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจในปี 2567 เพื่อสอดรับกับการขยายตัวทางธุรกิจของ NL และทิศทางการลงทุนของภาครัฐและเอกชนเดินหน้างานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านบอร์ด มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานในปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.1528 บาท เป็นจำนวนเงิน 76.40 ล้านบาท เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 0.12082 บาท/หุ้น เป็นเงินจำนวน 60.41 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 19 มี.ค. 2567 และเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 7 พ.ค. 2567 นี้ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พ.ค. 2567

NL ในฐานะหนึ่งในผู้นำธุรกิจก่อสร้างและงานติดตั้งระบบวิศวกรรมครบวงจรชั้นนำ สามารถรับงานได้หลากหลายประเภท ที่มาพร้อมกับศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ และอัตรากำไรสุทธิที่ค่อนข้างโดดเด่น ควบคู่ไปกับการยึดมั่นในความซื่อสัตย์ รับผิดชอบทั้งต่อลูกค้า คู่ค้า สังคม และชุมชน พร้อมขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยรุกรับงานก่อสร้างที่เชี่ยวชาญอย่างเช่น งานอาคารพิเศษที่มีความเฉพาะทางและซับซ้อนสูงทางวิศวกรรม อาทิ สถานพยาบาล โดยการเติบโตของ NL จะสอดรับและคู่ขนานไปกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเมกะเทรนด์ด้านเฮลท์แคร์ พร้อมตั้งเป้ารายได้ปี 2567 เติบโตอย่างต่อเนื่อง” นายศรันย์ กล่าวทิ้งท้าย