“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งมอบเวชภัณฑ์ อาหารแห้ง เครื่องดื่ม ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่า จ. กาญจนบุรี”

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งมอบเวชภัณฑ์ อาหารแห้ง เครื่องดื่ม ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่า จ. กาญจนบุรี”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งมอบเวชภัณฑ์ อาหารแห้งและเครื่องดื่ม ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ. กาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า รวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าในบริเวณใกล้เคียง โดยมี พีร พวงมาลี หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ-เอราวัณ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ จ. กาญจนบุรี เป็นจุดเกิดไฟป่าและมีความร้อนสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ทำให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในภาคตะวันตก ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน พร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง