ลืม “OTO” ไป ตลาดฯอนุมัติใช้ “PEER” ตัวย่อหุ้นใหม่แล้ววันนี้ !!!

ลืม “OTO” ไป ตลาดฯอนุมัติใช้ “PEER” ตัวย่อหุ้นใหม่แล้ววันนี้ !!!

เริ่มแล้วกับชื่อและตัวย่อหุ้นใหม่ “PEER” หรือ Peer for You ที่ได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เก็บ OTO ไว้ในความทรงจำแล้วมาดูอนาคตใหม่กับ PEER ที่หลังจากนี้นักลงทุนจะเห็นแผนธุรกิจ รวมถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ชัดเจนขึ้น คงธุรกิจที่มีศักยภาพไว้พร้อมนำเทคโนโลยีใหม่ผนวก ยกระดับการทำ Synergy ของธุรกิจให้ครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอย่างน่าจับตามอ