ยูนิเวนเจอร์ ให้การต้อนรับ คณะสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย PMAT

ยูนิเวนเจอร์ ให้การต้อนรับ คณะสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย PMAT

มณฑา เลขะวัฒนะ (ที่ จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV ให้การต้อนรับคณะสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการดูแลและการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้พนักงาน ผ่าน "UV Family Employee Journey" ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานจนถึงวันที่เกษียณอายุ พร้อมเจาะลึกแนวทางการพัฒนาพนักงาน ผ่านโครงการ "Beyond Your Limit Showcase" ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2566 ระดับ Silver Award โดยมีทีมผู้บริหาร และพนักงานสายงานทรัพยากรบุคคล ร่วมให้ข้อมูล เมื่อเร็วนี้ ๆ ณ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ กรุงเทพฯ