NAT คว้างานใหม่ 16 โครงการ มูลค่า 433.98 ล้านบาท มั่นใจ Q1/67 โตต่อเนื่อง-เดินหน้าขยายทีม

NAT คว้างานใหม่ 16 โครงการ มูลค่า 433.98 ล้านบาท มั่นใจ Q1/67 โตต่อเนื่อง-เดินหน้าขยายทีม

NAT มั่นใจ Q1/67 เติบโตต่อเนื่อง เดินหน้ารับงานภาครัฐ-เอกชนเพิ่ม 16 โครงการ ครอบคลุมงานจำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และรับเหมาวางระบบไอซีที มูลค่ารวม 433.98 ล้านบาท ดัน Backlog เพิ่ม 665 ล้านบาท เดินหน้าแผนธุรกิจหลังระดมทุน เสริมรายได้ปี 67 โตตามเป้า 30%

นายสุธี อภิชนรัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NAT ผู้เชี่ยวชาญด้าน Infratech ส่วนงานโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการให้บริการด้านเทคโนโลยีครบวงจรแก่องค์กรชั้นนำของประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าผลประกอบการในช่วงไตรมาส 1/2567 จะมีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่อง จากการเข้ารับงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 16 โครงการ

โดยเป็นงานครอบคลุมในกลุ่มธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และ รับเหมาวางระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology System Integration) ประกอบด้วย งานจากภาครัฐ มูลค่ารวม 256.87 ล้านบาท คิดเป็น 59.19% และภาคเอกชน 177.11 ล้านบาท คิดเป็น 40.81% ของมูลค่างานที่ลงนามใหม่ทั้งหมดใน ไตรมาส 4/2566

ทั้งนี้ งานที่บริษัทได้รับในช่วงดังกล่าวมีมูลค่ารวม 433.98 ล้านบาท โดยมีการลงนามสัญญาระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2566 ส่งผลให้บริษัทมีมูลค่างานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 665 ล้านบาท โดยจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 1/2567 เป็นต้นไป

“บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีจากการเข้ารับงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากพิจารณาจากมูลค่างานที่ได้รับในช่วงไตรมาส 4/2566 ที่มีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่า Backlog รวม แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัท และแนวโน้มความต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทั้งภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทมีการดำเนินการขยายทีมงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้ารับงานโครงการที่จะเข้ามาในปีนี้ จากแผนการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทคาดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตของรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายในปีนี้ที่ 30%” นายสุธี กล่าว