ผู้บริหารกลุ่ม KTIS ชูรายได้จากโครงการใหม่หนุนผลการดำเนินงานปี 67

ผู้บริหารกลุ่ม KTIS ชูรายได้จากโครงการใหม่หนุนผลการดำเนินงานปี 67

นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมชาย สุวจิตตานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร ร่วมให้ข้อมูลต่อผู้ลงทุน โดยเปิดเผยว่า ปี 2567 นี้ บริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อชานอ้อย 100% และโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ซึ่งจะช่วยหนุนผลประกอบการในรอบปีนี้ นอกจากนั้น ปัจจัยด้านราคาทั้งในส่วนน้ำตาลและในส่วนผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและเอื้อต่อผลประกอบการด้วยเช่นกัน