กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) เดินหน้ารุกธุรกิจปี 2024 หลังบริษัทแม่เกาหลีใต้เข้าถือหุ้นเพิ่ม พร้อมเริ่มต้นปี จัดสัมมนาใหญ่ 2024 DAOL Forum ให้มุมมองการลงทุน

กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) เดินหน้ารุกธุรกิจปี 2024 หลังบริษัทแม่เกาหลีใต้เข้าถือหุ้นเพิ่ม พร้อมเริ่มต้นปี จัดสัมมนาใหญ่ 2024 DAOL Forum ให้มุมมองการลงทุน

กรุงเทพฯ - 7 มีนาคม 2567- นายจอง คยู คิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) กล่าวว่า บริษัท DAOL Investment & Securities (DAOL IS) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) พร้อมเดินหน้าให้การสนับสนุน กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) อย่างเต็มที่ในทุกด้าน ทั้งเรื่องเงินทุน ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี และการทำธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้บริษัทเติบโตควบคู่ไปกับความมั่งคั่งของลูกค้า ภายใต้วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทที่ว่า DAOL, your lifetime financial partner เพื่อนคู่คิดทางการเงินของคุณ” โดยเมื่อปลายเดือน ม.ค. 67 DAOL IS ได้เข้าถือหุ้นเพิ่มในกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) อยู่ที่ 88% ส่วนอีก 12% ถือหุ้นโดยกลุ่มนักลงทุนไทย

ทั้งนี้ DAOL IS ประเทศเกาหลีใต้ เป็นสถาบันการเงินชั้นนำประกอบธุรกิจมากว่า 42 ปี ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2023 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม (Total assets) อยู่ที่ 7.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (Group AUM) ที่ 14.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทมีธุรกิจในประเทศเกาหลีใต้ สหรัฐ และไทย รวม 11 บริษัท

“กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ให้บริการครอบคลุมการวางแผนการเงิน การลงทุน ระดมทุน ผ่านกลไกของตลาดเงินและตลาดทุน ผ่าน บล.ดาโอ, บลจ.ดาโอ, บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์, ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่าน บริษัท ดาโอ ดิจิตัล พาร์ทเนอร์ และให้บริการสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน และสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผ่านบริษัท ดาโอ เลนด์” นายจอง คยู คิม กล่าว

นายณัฐพงศ์ ณ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า บล. ดาโอ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ในปีนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการการลงทุนที่หลากหลาย และการพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ภายใต้สถานการณ์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และพยายามลดการพึ่งพาสภาวะตลาด โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้า เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศอย่างเช่น Structured note หุ้นต่างประเทศ ETF และกองทุนรวม เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) จึงได้จัดสัมมนาใหญ่ 2024 DAOL Forum ในหัวข้อ “นโยบายเศรษฐกิจและแนวโน้มการลงทุนรับปีมังกร” เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งต่อทิศทางเศรษฐกิจไปจนถึงภาคอุตสาหกรรม และมุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นและตราสารหนี้ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับภาษีกับการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการลงทุนในปี 2024 นี้

โดยสามารถสรุปประเด็นจากงานสัมมนาได้ว่า ในปีนี้โอกาสการลงทุนจะขึ้นอยู่กับการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ จากอุปสงค์ และอุปทาน ที่ทำงานด้วยกัน และการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะ และการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยจะต้องมีการเบิกใช้งบประมาณภาครัฐ และจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่กลับเข้ามาในไทย ส่วนต่างประเทศจะต้องดูส่วนต่างระหว่างสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กับความคาดหวังของตลาด และความขัดแย้งของการเมืองโลก

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประเมินว่า มี 22 อุตสาหกรรมที่สามารถขยายตัว ในปีนี้ จาก 46 อุตสาหกรรม โดยมีอุตสาหกรรมเด่น ได้แก่ เครื่องดื่ม ยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องมือแพทย์ และพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับการลงทุน ส่วนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ต้องระมัดระวังอุปทานที่ล้านตลาด หรือ Over supply

ด้านตลาดหุ้นไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คาดว่า ตลาดหุ้นไทยปีนี้ น่าจะคึกคักจากหุ้น IPO ที่เตรียมเข้าตลาดฯ จำนวน 38 บริษัท โดยตลาดหุ้นมีแนวโน้มเติบโตตามการเติบโตของเศรษฐกิจ และกำไรของบริษัทจดทะเบียนฯ ด้านตลาดตราสารหนี้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ (ThaiBMA) แนะนำให้นักลงทุน จัดทัพลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และมีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยพิจารณาความเสี่ยงด้านราคา ด้านเครดิต และสภาพคล่อง

ส่วนประเด็น เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการลงทุนในต่างประเทศ แนะนำให้ผู้ลงทุนเก็บหลักฐานการลงทุนทุกอย่าง ตั้งแต่จำนวนนำเงินออกจากประเทศไทย ประเภทผลตอบแทนที่ได้รับจากต่างประเทศ เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล และกำไรจากการขายหลักทรัพย์ และจำนวนเงินที่กลับเข้ามาในประเทศ รวมทั้งเอกสารที่ใช้ในการขอเครดิตภาษีหากมีการเสียภาษีในต่างประเทศแล้ว เพื่อรอแนวทางปฏิบัติจากกรมสรรพากร และแนะนำวิธีง่าย ๆ เพื่อไม่ต้องนำเงินได้จากการลงทุนในต่างประเทศกลับมาในประเทศไทย ด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากพร้อมเปิดบัตรเครดิตที่ต่างประเทศ แต่นำบัตรเครดิตมาใช้จ่ายในประเทศไทยแทน

“ด้วยทิศทางเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้น จากภาคอุตสาหกรรมที่น่าจะเติบโตได้ดีในปีนี้ จึงถือเป็นโอกาสดีในการลงทุนสินทรัพย์ที่หลากหลาย ซึ่ง บล. ดาโอ มีผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเลือกที่ครอบคลุมทั้งหุ้น อนุพันธ์ ตราสารหนี้ กองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในหลายรูปแบบ และแนะนำให้วางแผนบริหารจัดการทางด้านภาษีควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้ถือหุ้นใหญ่ของ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) คือ DAOL IS ประเทศเกาหลีใต้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ บล. ดาโอ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาการบริการที่ดีกับลูกค้าต่อไป” นายณัฐพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ สำหรับนักลงทุนที่สนใจที่จะชมงานสัมมนา 2024 DAOL Forum นโยบายเศรษฐกิจและแนวโน้มการลงทุนรับปีมังกร ย้อนหลังสามารถรับชมได้ทาง Youtube DAOL Channel https://www.youtube.com/watch?v=gtF1JeeSc9s