EKH เปิดงบปี 66 เดือด! กำไรทะลุ 297.26 ลบ.บอร์ดใจป้ำ! แจกหุ้นปันผลพร้อมเงินสด รับทรัพย์ 20 พ.ค.นี้ ปักหมุดปี 67 ผลงานเติบโตไม่ต่ำกว่า 7%

EKH เปิดงบปี 66 เดือด! กำไรทะลุ 297.26 ลบ.บอร์ดใจป้ำ! แจกหุ้นปันผลพร้อมเงินสด รับทรัพย์ 20 พ.ค.นี้ ปักหมุดปี 67 ผลงานเติบโตไม่ต่ำกว่า 7%

บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) โชว์กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทปี 2566 เท่ากับ 297.26 ล้านบาท หากไม่รวมเงินลงทุนใน KLINIQ จะมีกำไรเพิ่มขึ้น 14.63% รับปัจจัยหนุนจากจำนวนผู้ป่วย OPD และ IPD เข้ารักษาบริการทางการแพทย์ทั่วไปล้นทะลัก รวมถึงศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) และ รพ.คูน ช่วยหนุน ขณะที่บอร์ดฯ อนุมัติจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 40 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.0125 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.3000 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายปันผลในอัตรา 0.3125 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นี้ ฟาก “นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร” เผยภาพรวมธุรกิจปี 2567 ยังสดใส เดินหน้าลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว มั่นใจทำผลงานปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 7%

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH เปิดเผยถึงภาพรวมผลดำเนินงานงวดปี 2566 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ) ของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 297.26 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน มีกำไรสุทธิเท่ากับ 551.32 ล้านบาท ลดลง 46.08% แต่หากไม่รวมเงินลงทุน KLINIQ จะมีกำไรเพิ่มขึ้น 26.45% ส่วนรายได้รวมเท่ากับ 1,258.20 ล้านบาท ลดลง 15.63 % เทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,491.34 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมเงินลงทุนใน KLINIQ จะมีรายได้ในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เท่า14.63%

สาเหตุที่ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) เข้ารับบริการรักษาพยาบาลศูนย์ฉุกเฉิน, ศูนย์กุมารเวช, ศูนย์สูติ-นรีเวช และศูนย์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเท่ากับ 1,208.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.27 % เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 1,048.51 ล้านบาท รวมถึงศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) และโรงพยาบาลคูนยังช่วยสนับสนุน ให้รายได้ และกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด จากผลการดำเนินงานงวดปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 40 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.0125 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผล ในอัตรา 0.3000 บาทต่อหุ้น รวมเป็นปันผล 0.3125 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 221.93 ล้านบาท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 อย่างไรก็ตามสิทธิในการรับปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

“การจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนและเป็นกำลังใจให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจและมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักในทุกรูปแบบกับบริษัทที่มีธุรกิจและผลการดำเนินงานที่ดี เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว จึงมั่นใจว่าปัจจัยเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ผลงานในอนาคตของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น   และในปีนี้บริษัทฯ ยังเชื่อว่าภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานจะยังคงสดใส โดยตั้งเป้าเติบโตไม่ต่ำกว่า 7%” นายแพทย์อำนาจ กล่าวในที่สุด