TERA ควง APM เดินสายโรดโชว์ จ.เชียงใหม่

TERA ควง APM เดินสายโรดโชว์ จ.เชียงใหม่

นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นายบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย (ที่ 5 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ TERA พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่ จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และ คุณออมสิน ศิริ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้น ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO และศักยภาพการเติบโต แก่นักลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้