SYMC คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที Asian Telecom Awards 2024 ตอกย้ำผู้นำระบบโครงข่ายและการบริหารงาน HR เป็นเลิศระดับเอเชีย

SYMC คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที Asian Telecom Awards 2024 ตอกย้ำผู้นำระบบโครงข่ายและการบริหารงาน HR เป็นเลิศระดับเอเชีย

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC ผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศชั้นนำ ประกาศความสำเร็จคว้า รางวัล จากเวที Asian Telecom Awards 2024 ประกอบด้วยรางวัล “Infrastructure Initiative of the Year” และ “HR Initiative of the Year” จัดโดยนิตยสาร Asian Business Review จากประเทศสิงคโปร์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งมอบบริการด้านโครงข่ายที่มีคุณภาพ หนุนพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคให้แข็งแกร่ง

นายอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC กล่าวว่า บริษัทได้รับรางวัลจากเวที Asian Telecom Awards ถึง รางวัล ได้แก่ รางวัล "Infrastructure Initiative of the Year" และรางวัล "HR Initiative of the Year" ตอกย้ำภาพลักษณ์ความมุ่งมั่นในการส่งมอบบริการด้านโครงข่ายที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการสื่อสารโทรคมนาคมที่สำคัญในภูมิภาค และมีการดำเนินการวางแผนบริหารจัดการโครงข่ายในการให้บริการได้อย่างยอดเยี่ยม และแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของบริษัทที่มีต่อพนักงานทุกคน ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองเห็นว่าพนักงานคือทรัพย์สินที่สำคัญขององค์กร

โดยรางวัล “Infrastructure Initiative of the Year” เป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียที่มีการวางแผนบริหารจัดการโครงข่ายในการให้บริการได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่ง SYMC ได้แสดงผลงานโดดเด่นทั้งการปรับใช้เส้นทางเคเบิลหลายสายทั่วประเทศบนภาคพื้นดินทั้งทางหลวงและทางรถไฟ โดยใช้เทคโนโลยี ASON/OTN DWDM และ SDN-MPLS ซึ่งช่วยให้การจัดสรร Bandwidth มีความหลากหลายและมีความยืดหยุ่น โดยสามารถรองรับ Bandwidth ได้ถึงระดับ Terabit และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ในขณะที่ใช้เทคโนโลยี SDN-MPLS เป็นรายแรกในประเทศไทย เพื่อรองรับประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้นด้วย SLA ของโครงข่ายที่สูงขึ้นถึง 99.95%, Low Latency, รองรับ AI, Cloud และ Security Service รวมถึงการรับประกันการกู้คืนระบบด้วย MTTR ภายใน ชั่วโมง ถือเป็นมาตรฐานใหม่ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายแรกของประเทศไทย และยังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอีกด้วย

สำหรับอีกรางวัลที่ได้รับ คือ “HR Initiative of the Year” มอบให้กับองค์กรในภูมิภาคเอเชียที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความริเริ่มในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผ่านกลยุทธ์ โปรแกรมหรือโครงการต่างๆ ที่ส่งผลดีต่อพนักงาน องค์กรและสังคม โดยบริษัทมีวิสัยทัศน์มองเห็นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร จึงมีการออกแบบกลยุทธ์และโปรแกรมในการดูแลพนักงานให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น และในทุกๆ ช่วงเวลาของการทำงานกับบริษัทฯ  โดยได้จัดทำโปรแกรมการดูแลพนักงานใหม่ให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เติบโตได้ไปพร้อมกับความก้าวหน้าขององค์กร และยังช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและวัฒนธรรมองค์กรได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในทักษะต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องการงาน เพื่อให้พนักงานมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี และมีความพร้อมกับกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดี และดูแลสวัสดิการให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาด โดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ 160% ให้กับพนักงานทุกระดับ เพิ่มสิทธิ์วันลาพักร้อน ปรับเปลี่ยนนโยบายสวัสดิการและเครื่องมือในการทำงาน รวมถึงการสร้างสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้นเพื่อยกระดับชีวิตการทำงานของพนักงานทุกคนให้ทำงานได้อย่างมีความสุขภายใต้แนวคิด Great Place to Work โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้พนักงานมากกว่า 20  กิจกรรมตลอดทั้งปี ทั้งนี้ กลยุทธ์ดังกล่าว ส่งผลให้อัตราการลาออกของพนักงานทั้งบริษัทฯ ลดลง 6% และคะแนนความพึงพอใจของพนักงานจากการสำรวจความคิดเห็น เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 5 ปีที่ผ่านมา

“รางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้มอบให้แก่ธุรกิจและโครงการริเริ่มต่างๆ ที่ไม่เพียงแต่ผลักดันความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเท่านั้น แต่ยังจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉมภูมิทัศน์ทางดิจิทัลอีกด้วย”นายอเล็กซ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับรางวัล Asian Telecom Awards เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรและโครงการริเริ่มต่างๆ ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของภูมิภาคเอเชีย โดยจัดขึ้นโดยนิตยสาร Asian Business Review จากประเทศสิงคโปร์ โดยเพื่อเชิดชูองค์กรที่ประสบความสำเร็จและมีผลงานดีเด่นกระตุ้นให้องค์กรต่างๆ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชีย