OR ขยายศูนย์จัดเก็บยางมะตอย ขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับการให้บริการธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจร

OR ขยายศูนย์จัดเก็บยางมะตอย ขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับการให้บริการธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจร

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานโครงการขยายคลังยางมะตอย ระยะที่ 2 ณ คลังน้ำมันสมุทรสาคร (PSP) เพื่อเพิ่มอัตราการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยางมะตอย โดยมี นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร OR ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายดิษทัต เปิดเผยว่า โครงการขยายคลังยางมะตอย ระยะที่ 2 (Asphalt Phase II) ณ คลังน้ำมันสมุทรสาคร (PSP) เป็นโครงการที่ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มปริมาณการจัดเก็บยางมะตอยของ OR เท่านั้น แต่ยังจะช่วยขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับการให้บริการธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น OR จึงได้พัฒนาศูนย์จัดเก็บยางมะตอย เพื่อช่วยยกระดับการเพิ่มอัตราการจัดเก็บที่มากกว่าเท่าตัว ซึ่งช่วยเพิ่มการกระจายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยให้รองรับต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างถนน ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจยางมะตอยของ OR ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งเน้นการสร้างยอดขายและกำไรในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม Energy Solution ให้เติบโตต่อไป

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ แนวคิด OR SDG ที่นำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม หรือ OR SDG In Action โดยเฉพาะในด้าน “D” หรือ “DIVERSIFIED” ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตในทุกรูปแบบผ่านแฟลตฟอร์มต่าง ๆ ของ OR ที่มีศักยภาพ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ OR ที่ถูกผนวกเข้าไปกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 อย่างมีประสิทธิภาพ