TERA สุดปลื้ม! ปิดโรดโชว์ 5 จังหวัด ฉลุย นักลงทุนพร้อมใจร่วมเข้าฟังข้อมูลเพียบ!

TERA สุดปลื้ม! ปิดโรดโชว์ 5 จังหวัด ฉลุย นักลงทุนพร้อมใจร่วมเข้าฟังข้อมูลเพียบ!

บมจ. เทอร์ราไบท์ พลัส (TERA) สุดปลื้ม ผลโรดโชว์ จังหวัด (ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ และกรุงเทพฯ) ประสบความสำเร็จ นักลงทุนเข้าฟังข้อมูลท่วมท้น แสดงถึงความสนใจและเชื่อมั่นในธุรกิจของ TERA ที่มีแนวโน้มเติบโตมั่นคง ขณะที่ “แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์” ที่ปรึกษาทางการเงิน ระบุผลจากการโรดโชว์ทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อ TERA มากขึ้น เนื่องจากมองเห็นศักยภาพพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแรง และเป็นหนึ่งใน IT Solution Provider ที่นำเสนอโซลูชั่นไอทีที่มีคุณภาพ ให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในโซลูชั่น และธุรกิจบริการดิจิทัลและซอฟต์แวร์ที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการเติบโต ด้าน “สุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ระบุหลังเข้าตลาด mai ธุรกิจจะขยายตัวได้อีกมาก จากแผนนำเงินต่อยอดธุรกิจ ดันรายได้และกำไรเติบโตอย่างมั่นคง

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน ในฐานะ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส  จำกัด (มหาชน) หรือ TERA เปิดเผยถึงผลการนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ต่อนักลงทุนที่ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ หาดใหญ่  และกรุงเทพฯ  ในช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่านักลงทุนทุกจังหวัดให้การตอบรับเป็นอย่างดี จากพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังเป็นหนึ่งใน IT Solution Provider ที่นำเสนอโซลูชั่นไอทีที่มีคุณภาพ ให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในโซลูชั่นเป็นอย่างดี ประกอบกับธุรกิจมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก จากแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมกำหนดวันเสนอขายหุ้น IPO และคาดว่าจะนำ TERA เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  ภายในไตรมาส 2/2567

ด้านนายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า TERA ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ขนาดใหญ่แบบครบวงจร ให้บริการและลงทุนในกิจการอื่นที่ให้บริการด้านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นทางธุรกิจต่างๆ  ถือเป็นหนึ่งใน IT Solution Provider ที่นำเสนอโซลูชั่นไอทีที่มีคุณภาพ ให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในโซลูชั่นเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นจำนวน 90  ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  คิดเป็น 37.50% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายหลังการ IPO แล้ว บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญทั้งหมด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยจะระดมทุนเพื่อนำเงินใช้เป็นเงินลงทุนในระบบ Cloud  เพื่อเพิ่มปริมาณการให้บริการ T.Cloud แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้ Local Cloud ในการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ CEO บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ TERA กล่าวว่า บริษัทฯ ตั้งใจที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในทุกพื้นที่ โดยเน้นความสำคัญในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและพื้นฐานทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจถึงศักยภาพการดำเนินงานและโอกาสการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งภายหลังเข้าตลาด mai เชื่อมั่นว่าธุรกิจจะขยายตัวได้อีกมากจากแผนนำเงินต่อยอดธุรกิจ สร้างรายได้และกำไรให้เติบโตแข็งแกร่ง

พร้อมกันนี้ ยังได้ประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากความต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาระบบประมวลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ รวมถึงการป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ จึงถือเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ในการนำเสนอโซลูชันทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์มาตรฐานตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้มั่นใจว่านักลงทุนจะให้ความสนใจและมองเห็นอนาคตของบริษัทฯ