พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เป็นวิทยากรพิเศษ Basic Property Management ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในโลกธุรกิจ

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เป็นวิทยากรพิเศษ Basic Property Management ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในโลกธุรกิจ

นายชาญ ศิริรัตน์  รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรมอาคาร บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ยืนแถวบน คนที่ 9 จากซ้ายของภาพ) เป็นวิทยากร การอบรมสัมมนาการจัดทำแผนบริหารสินทรัพย์ ของการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปี 2567- 2568  โดยมีนายวรศักดิ์  ขันติบัณฑิต ผู้อำนวยการกองบริหารสินทรัพย์ การกีฬาแห่งประเทศไทย (ยืนแถวบน คนที่ 8 จากซ้ายของภาพ)  ให้การต้อนรับ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อให้ความรู้  Basic Property Management  ในการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรอาคาร ทั้งด้านกายภาพ ระบบวิศวกรรม จัดการพื้นที่และทรัพย์สิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาการวางแผน และการบริหารจัดการสินทรัพย์ สร้างมูลค่าให้กับสินทรัพย์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย สร้างการทำงานแบบ Business Eco System ที่จะส่งเสริมองค์กรและผู้เกี่ยวข้องต่อไป ห้องทรัพย์มณี ชั้น  2  โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้