ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วม สำนักงาน ก.ล.ต. และ UN Women Asia and the Pacific จัดงานลั่นระฆังเพื่อสร้างความเท่าเทียม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วม สำนักงาน ก.ล.ต. และ UN Women Asia and the Pacific จัดงานลั่นระฆังเพื่อสร้างความเท่าเทียม

ภัทรวสี สุวรรณศร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานบริหารการปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน “Ring the Bell for Gender Equality”  ลั่นระฆังเพื่อสร้างความเสมอภาค โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. และ UN Women Asia and the Pacific เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนความเท่าเทียม ให้เป็นหนึ่งในกลไกการส่งเสริมการเติบโตของภาคเศรษฐกิจและการเงิน พร้อมขับเคลื่อนทุกภาคส่วนให้เติบโตอย่างยั่งยืน นำไปสู่เปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความเสมอภาคอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจาก แอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกล่าวถึงความสำคัญในบทบาทดังกล่าว พร้อมด้วย ซาร่าห์ นิปส์ Country Representative and Deputy Regional Director, UN Women Asia and the Pacific โดยมีตัวแทนจากบริษัทจดทะเบียนไทย มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจเข้าร่วมงาน