“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ผสานกำลัง “กลุ่มบริษัทศรีตรัง” จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ปาร์คเวนเชอร์ ร่วมระดมโลหิตส่งต่อสภากาชาดไทย

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ผสานกำลัง “กลุ่มบริษัทศรีตรัง” จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ปาร์คเวนเชอร์ ร่วมระดมโลหิตส่งต่อสภากาชาดไทย

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย นางอภิรดี ศิริปาลกะ (ที่ จากขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ สายโครงการเชิงพาณิชยกรรม จับมือ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดย Mr. Chia Chee Ping (ที่ จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตแก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อเติมเต็มปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยและช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิต โดยได้ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่บริเวณล็อบบี้สำนักงานของอาคารปาร์คเวนเชอร์ ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริจาคโลหิตให้กับผู้เช่า พนักงาน และชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทศรีตรังให้การสนับสนุนของว่างสำหรับผู้บริจาคโลหิต พร้อมด้วยถุงมือยางทางการแพทย์ และอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่และพยาบาลสภากาชาดไทย

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการต่อยอดเจตนารมณ์ “สร้างสรรค์พื้นที่ให้ประสบการณ์ที่ดีคงอยู่” ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ซึ่งได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามพื้นที่ต่าง ๆ ภายใต้การบริหารของบริษัท อีกทั้งสอดคล้องตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่พร้อมส่งเสริมการเป็นผู้ให้ เพื่อเป็นการแสดงจิตสำนึกต่อสาธารณะและสังคมที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างยั่งยืน