FynnCorp ประกาศแต่งตั้ง “เจษฎา ตันติดิลกกุล” MD คนใหม่ จัดทัพเสริมแกร่ง สายงาน M&A Advisory

FynnCorp ประกาศแต่งตั้ง “เจษฎา ตันติดิลกกุล” MD คนใหม่ จัดทัพเสริมแกร่ง สายงาน M&A Advisory

FynnCorp กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนครบวงจร ปรับโครงสร้างองค์กรครั้งสำคัญ ประกาศแต่งตั้ง นายเจษฎา ตันติดิลกกุล ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง เข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่ 24 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป พร้อมนำทัพพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ รุกสายงาน M&A Advisory ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายพรพุทธ ริจิรวนิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ฟินน์คอร์ป แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด หรือ FynnCorp กล่าวว่า ภายหลังการประกาศปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ เมื่อต้นปี 2566 ที่ผ่านมา เพื่อให้การบริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนของบริษัท บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ยานแม่ ที่มุ่งยกระดับสู่การเป็นกลุ่มบริษัทโซลูชั่นและเทคโนโลยีด้านตลาดทุน โดยล่าสุดคณะกรรมการบริหารของกลุ่ม FynnCorp ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความชัดเจนและรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ล่าสุด FynnCorp ได้จัดทัพเสริมแกร่งองค์กรครั้งสำคัญ ด้วยการแต่งตั้ง นายเจษฎา ตันติดิลกกุล เข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ของ บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวเซอรี่ จำกัด เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของ FynnCorp ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสอดรับกับโครงสร้างใหม่ของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลตั้งแต่ 24 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป

โดยนายเจษฎา ตันติดิลกกุล จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และวางทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการเติบโตที่วางไว้ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจ M&A (Mergers and Acquisitions) การให้คำปรึกษาทางการเงินด้านการควบรวมกิจการ ซึ่งถือได้ว่า เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทางธุรกิจที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการเพิ่มโอกาสและต่อยอดประสบการณ์การเดินหน้าธุรกิจในอนาคตที่แข็งแกร่ง

ซึ่งนายเจษฎา ตันติดิลกกุล เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินเป็นอย่างมาก เนื่องจากก่อนหน้าที่จะเข้ามารับตำแหน่ง MD FynnCorp ได้มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินมาแล้วกว่า 14 ปี และร่วมงานกับบริษัททางการเงินชั้นแนวหน้าทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และมีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี จึงมีความเชื่อมั่นว่า ด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น ของ นายเจษฎา ตันติดิลกกุล จะเป็นกำลังสำคัญ ในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฟินน์คอร์ป ในการเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน ของกลุ่ม FynnCorp ให้แข็งแกร่งและเติบโตไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ด้าน นายเจษฎา ตันติดิลกกุล กรรมการผู้จัดการคนใหม่ ของบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี่ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ต้องเป็นองค์กกรที่มีความตื่นตัวและมีการพัฒนาอยู่เสมอ อีกทั้งยังต้องมีความรอบรู้ ความเข้าใจทิศทางของตลาดทุน พร้อมสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที เสริมการดำเนินธุรกิจให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้นเป้าหมายขององค์กรในช่วงแรก จะโฟกัสไปที่การวางรากฐานในการพัฒนาองค์กรให้มีความแข็งแกร่งในทุกๆด้าน เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการเงิน และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อรองรับทุกความต้องการด้านการลงทุน เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าในระยะยาวโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนมุ่งยกระดับองค์กรให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินชั้นแนวหน้าระดับภูมิภาค

นายพรพุทธ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นภารกิจสำคัญในการนำพากลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ สร้างมูลค่าจากธุรกิจใหม่ให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมนำพาธุรกิจของกลุ่ม FynnCorp ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ยกระดับองค์กรสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีด้านตลาดทุนระดับภูมิภาค สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับองค์กรสู่ระดับสากล