TEGH เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ

TEGH เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ

คุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ถ่ายภาพร่วมกัน เนื่องในโอกาสเปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชมสถานประกอบการ พร้อมเปิดแผนธุรกิจของปี 2567 โชว์ศักยภาพเติบโตทุกสายธุรกิจ ทั้งยางธรรมชาติ น้ำมันปาล์ม และพลังงานทดแทน บนพื้นฐานความมุ่งมั่นการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับกับแนวทางการบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกมิติ E S G เน้นการเติบโตในรูปแบบ Sustainability to Profitability พร้อมเผยโอกาสสร้างรายได้จากสินค้ามาตรฐาน EUDR ซึ่งงานดังกล่าว จัดขึ้นที่บริษัทฯ เมื่อเร็วๆ นี้